Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 30. 10. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník v oboru archivnictví
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví a pomocné vědy historické nebo historie (se zaměřením na dějiny 20. století),
aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka,
praxe v oboru vítána (zejména znalost problematiky spisové služby, předarchivní péče, skartačního řízení),
pečlivost, zájem o obor.

Nabízíme:
pracovní úvazek 0,5
nástup od 1. 1. 2020.

Nabídky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem a soupisem osobní odborné bibliografie zasílejte v uzavřené obálce nadepsané Výběrové řízení – archivář na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i,
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.