Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 23. 10. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Postdoctoral or Early Career Researcher in the Philosophy of Physics
Požadavky:

The Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences in Prague is seeking to appoint

a position for postdoctoral or early career researcher in the philosophy of physics

The position will be associated with Professor Ladislav Kvasz’s ongoing research project “Formal epistemology – the future synthesis” funded by the Czech Academy of Sciences – see the attached project summary at
http://www.flu.cas.cz/images/dokumenty/verejne/vyberova_rizeni/ProjectDescription.pdf

The position is open from January 2020 or later in the first half of 2020. The maximum duration of the appointment is three years (January 2020 – December 2022). The monthly salary range will be approximately 40.000 – 42.000 CZK (gross income), depending on the qualifications and experience of the candidate. A trial period of three months will be used when the position is first filled. This is a full-time employment – i.e. 40 hours per week.

The position will be devoted to the study of the epistemological approaches, methods, and techniques employed by physicists, such as for instance by Newton, Maxwell, Hamilton, Einstein, or Bohr, thus focusing on crucial historical breakthroughs in knowledge that are well understood from the historical point of view. The main question is how the actual scientific practice of gaining new knowledge in physics relates to the epistemological debates waged in philosophy.

We are looking for a candidate who holds a PhD degree in logic, epistemology, philosophy, or history of science or related disciplines (obtained after January 1, 2014) with a relevant research background, strong motivation for research, and competence to carry out both independent and collaborative research.

For questions and further information please contact Prof. Ladislav Kvasz, the Principal Investigator of the project, by e-mail at kvasz@flu.cas.cz but do not submit applications via this address.

Please submit your application by e-mail by November 22, 2019 to the address fep@flu.cas.cz. Your application should include: CV with a list of publications and specification of language skills; a short summary of your past research (up to 400 words); and a motivational letter, including description of your research plans in the subject area mentioned above (up to 400 words).

Two confidential letters of reference should be sent directly by their authors to the e-mail address fep@flu.cas.cz by November 22, 2019 .

The Institute of Philosophy is an equal opportunity employer offering as well:
- flexible working hours
- employee benefits (e.g. meal vouchers, 25 vacation days, up to 8 sick days, language courses)
- pleasant working environment.

We hereby inform you that the Institute of Philosophy CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
Uzávěrka přihlášek: 22. 11. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.