Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 18. 10. 2019
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Researcher focusing on plant water relations
Požadavky:

The position is available from November 2019.

The main research focus will be to analyse and interpret sap flow data in connection to other ecophysiological variables and their responses to environmental drivers. The relevant data consist of sap flow measured by trunk heat balance method, meteorological and eddy covariance measurement collected within the network of Czech Ecosystem Stations (http://www.czecos.cz/en/project-structure/segment-4-observatory-facilities.html) and ancillary data like soil water content, leaf area index, stem diameter increments etc. The ecosystems of interests are covering broadleaved and evergreen coniferous forests of the temperate climate zone. The main emphasis will be put on the analysis of the response of trees to water and other stress factors, using data at the tree (sap flow) to stand scale (e.g. eddy covariance method) in combination with wide range of the state of the art ancillary data being a part of the ICOS infrastructure. Beyond this main focus, we are offering to be involved in research experiments dealing with eddy covariance-based evapotranspiration partitioning, water balance modelling with simple physically based up-to detailed process-based ecosystem or complex hydrological models, validation of remote sensing tools for evapotranspiration or studies linking carbon and water fluxes. We are also opened to new ideas for own research questions with potential to result in research publications and/or project proposals.

We require:

• Ph.D. degree in biological, environmental or atmospheric sciences
• Theoretical and practical knowledge in the field of plant water relations and plant hydraulics, plant physiology/ecophysiology
• The ability of independent scientific work including publishing papers in impact factor journals
• Theoretical and practical knowledge of standard and advanced statistical analyses and strong analytical skills.
• Experience with data processing using script-oriented languages (preferably R, alternatively Matlab, Python etc.)
• Good written/spoken English communication skills
• Ability to collaborate within interdisciplinary team of scientists, the ability to lead people
• Motivated person with intrinsic desire to learn new skills and knowledge

We offer:

• Creative scientific work at interdisciplinary institute
• Cooperation with other world-recognized research institutes and universities
• Work with an excellent state-of-art research infrastructure
• Possibility of the professional career and scientific growth
• Work in an international team
• Appropriate salary

The position will open until it will be occupied.
Please send a motivation letter, a structured CV with a review of your scientific publication and contact to three referees (Subject: plant water relations - postdoc) to jobs@czechglobe.cz.

Uzávěrka přihlášek: 18. 11. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.