Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 16. 10. 2019
Historický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Knihovník/knihovnice
Požadavky: Náplň práce: Jmenná a věcná katalogizace dokumentů dle platných katalogizačních pravidel, služby ve studovně, organizování občasných knihovnických akcí. Požadavky: VŠ vzdělání (knihovnického nebo historického zaměření), znalost katalogizačních pravidel výhodou, pasivní znalost anglického a německého jazyka, dobrá znalost českého jazyka, zájem o knihovnictví, pečlivost. Strukturovaný životopis zasílejte do 22. 11. 2019 na adresu Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9, k rukám Jaroslavy Škudrnové nebo e-mailem na adresu skudrnova@hiu.cas.cz
Uzávěrka přihlášek: 22. 11. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.