Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 10. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Odborný pracovník v oddělení klimatologie
Požadavky:
  • VŠ vzdělání (ukončené nebo probíhající) v oboru meteorologie, klimatologie, fyzické geografie, hydrologie nebo příbuzném
  • zájem pracovat v oblasti věd o atmosféře, případně v něm řešit studentskou práci
  • ochota učit se, aktivní přístup
  • alespoň částečná znalost anglického jazyka a základů programování

Náplní práce bude řešení dílčího tématu (např. výzkum dlouhodobých změn atmosférické cirkulace a přízemních klimatických prvků, studium klimatických extrémů – vlny veder, sucho, srážkové extrémy apod., analýza výstupů klimatických modelů), které může být součástí diplomové nebo disertační práce.
Termín nástupu i výše úvazku dle domluvy, platové zařazení podle dosažené kvalifikace, mzdových pravidel AV ČR a pracovních výsledků, možnost čerpání dalších benefitů (stravenky, příspěvek na penzijní spoření apod.). Pozice může být rozdělena mezi více úspěšných uchazečů.
Přihlášky (strukturovaný životopis v rozsahu 1-2 strany a volitelně motivační dopis) posílejte elektronicky na adresu kysely@ufa.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.