Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 07. 10. 2019
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student or Master Degree student
Požadavky:

Laboratory of Molecular Therapy of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences located in the BIOCEV research centre in Vestec by Prague announces an open competition in accordance with the Act No. 283/1992 Coll. on the Czech Academy of Sciences, and the Statutes of the Czech Academy of Sciences for a PhD student position
or
is looking for a Master Degree student

to work on an innovative project investigating the molecular mechanism of intercellular trafficking of mitochondria in the context of cancer. The student will be a member of a very active team studying the molecular mechanism of intercellular movement of mitochondria, focusing in particular on the role of the adaptor protein Miro-1, and its role in cancer initioation/progression. The tools will include cell culture and co-culture, microfluidics approach, as well as inducible Miro-1 knock-out mice. The methodology will include a number of biochemical and cellular techniques, both basic and sophisticated, including high-end microscopic methodology. The expected outcome is a publication in a top-tier journal.

Who are we:
• A team of dedicated researchers/students enthusiastically working on various aspects of cancer with mitochondrial transfer between cells being one of our priority projects
• A team commited to excellence in research with translational aspects, exemplified by a current clinical trial of a novel, our proprietary anti-cancer agent

Requirements:
• A dedicated student willing to work in a team of enthusiastic and friendly colleagues
• Education in the area of cellular/molecular biology or biochemistry
• Good knowledge in English – we are an international team and often communicate in English as a routine means of communication in the laboratory and during Group Meetings/Journal club
• Interest in scientific work and its biomedical aspects

We offer:
• Work in a top-equipped laboratory with access to high-end core facilities
• Part-time position with remuneration on top of the standard scholarship
• Participation in highly innovative, very interesting research
• Scientific growth and follow-up career, including participation at international conferences

Please, send your CV plus a motivation letter to: jiri.neuzil@ibt.cas.cz

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).
More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at web site: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html

Uzávěrka přihlášek: 25. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.