Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 10. 2019
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Archeolog se zaměřením na správu archivního fondu a digitálních datových zdrojů
Požadavky: Výběrové řízení je realizováno v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (AIS CR). Hledáme kolegu, jehož náplní práce bude správa informačního systému Archeologická mapa České republiky, kontrola příchozích dat a komunikace s terénními archeology, práce s fondem archivních dokumentů a jeho převod do digitální formy, podílení se na koncepčním rozvoji služeb AIS CR a spolupráce na výzkumných aktivitách OIZAK. Nabízíme: - plný úvazek na dobu trvání projektu (01/2020–12/2022) s výhledem na trvalé uplatnění; - zázemí stabilní instituce v centru Prahy a jejího zkušeného týmu; - zapojení do budování základní infrastruktury české archeologie, vč. sdílení nových zkušenosti na poli digitálních humanitních věd či účast v souvisejících projektech; - hrubou mzdu 30 tis. Kč měsíčně + zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, sick-days, možnost práce doma). Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání v oboru archeologie (postgraduální vzdělání výhodou); - zkušenost s vedením archeologických výzkumů a přípravou nálezových zpráv; - rutinní schopnost práce s textovými editory, databázovými systémy, tabulkovými procesory a GIS (výhodou znalost dalších aplikací, zkušenost s programováním apod.); - trestní a morální bezúhonnost, ochotu řídit se principy otevřené vědy a dále je šířit; - systémové myšlení, schopnost týmové práce a zájem o rozvíjení vlastních dovedností; - schopnost aktivně komunikovat v anglickém jazyce (slovem i písmem). Termín a forma přihlášky: Přihlášku se (1) strukturovaným životopisem a (2) motivačním dopisem podejte laskavě elektronicky na adresu novak@arup.cas.cz, a to do 20. 10. 2019. Na stejnou adresu se lze obracet i s případnými dotazy.
Uzávěrka přihlášek: 20. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.