Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 09. 2019
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí nově vznikajícího oddělení se zaměřením na biomedicínu
Požadavky: · vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost v oboru biologie, medicína, farmakologie, imunologie, buněčná nebo molekulární biologie · minimálně 10 let praxe v oboru · významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti v daném oboru · organizační schopnosti a zkušenosti · jazykové znalosti – aktivní znalost AJ · vlastní představa o zaměření a cílech pracoviště zapadají do koncepce ústavu a strategie financování oddělení
Pracovní poměr je na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
Přihlášky se strukturovaným životopisem, s doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, se seznamem hlavních vědeckých prací a představou o zaměření a cílech pracoviště zasílejte písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení" nejpozději do 1. 10. 2019 na adresu: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.
Bližší informace o nabízené pozici podá DiS. Pavla Mlčochová na telefonním čísle +420 241 062 715 nebo na e-mailové adrese: pavla.mlcochova@iem.cas.cz.
Uzávěrka přihlášek: 01. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.