Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 08. 2019
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Zástupce ředitele za ekonomiku, vedoucí ekonomického oddělení, správce rozpočtu
Požadavky: Požadavky na znalost zákonů a souvisejících vyhlášek: Zákony: o finanční kontrole, o účetnictví, o dani silniční, o DPH, daňový řád, zákoník práce; vyhlášky: 504/2002 Sb., 367/2015 Sb., 416/2004 Sb., konsolidační vyhlášky MFČR; ČÚS 401-414. Další specifické zákony (nutné dostudovat): 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu, 341/2005 Sb. Zákon o v. v. i., předpisy EU k veřejné podpoře Orientace v zákonech: 89/2012 Sb. občanský zákoník, 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - VŠ vzdělání ekonomického směru - znalost anglického jazyka minim. mírně pokročilý – nutnost schopnosti pracovat s písemnými dokumenty - smlouvami - pokročilá znalost práce s počítačem především MS Excel (kontingenční tabulky, atd.) - schopnost rychle se orientovat v nové problematice - flexibilita, analytické schopnosti, odolnost vůči stresu, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, schopnost logického a systematického uvažování, zkušenost s vedením lidí Předpokládaná náplň práce: Zástupce ředitele za ekonomiku, správce rozpočtu - Kontrola cash flow ÚŽFG - Zastupování ředitele při jednání s FÚ, auditory, kontrolami poskytovatelů dotací ve vztahu k ekonomickým záležitostem ústavu - Zpracování a podání daňových přiznání k DPPO, Silniční daň, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitosti, případně jiné dle situace + DPH průběžně a k podání daňového přiznání spolupráce s daňovým poradcem - Zpracování všech ekonomických statistických výkazů požadovaných ČSÚ - Dohlížení na dodržování zákona o účetnictví, daňových předpisů, zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o finanční kontrole z pozice správce rozpočtu - Příprava podkladů pro soudní vymáhání pohledávek po splatnosti - Vypracování ekonomických částí Výroční zprávy ÚŽFG a prezentace výsledků hospodaření na Radě ÚŽFG - Monitorování výše režijních nákladů ústavu včetně každoročního výpočtu metodou FullCost - zpracování cenových kalkulací chovu živočišné výroby, kontrola kalkulací zakázkových činností - monitoring rizik na úseku ekonomiky ústavu - výběr a implementace nového ekonomického systému - Odpovědnost za sestavení a správu rozpočtu ÚŽFG, včetně kontroly řádného čerpání grantových rozpočtů a rozpočtů v žádostech o granty - Rozpis zdrojů pro plán investic a kontrola plnění rozpočtu plánu investičních záměrů - Správu rozpočtů Ekonomického informačního systému pro řešitele grantů - Zodpovědnost za řízení a kontrolu finančních aktivit ÚŽFG v rámci institucionálního rozpočtu, v případě grantových prostředků pomoc s touto činností řešitelům grantů - Příprava podkladů pro roční dílčí zprávy grantů - zpracování a aktualizace vnitropodnikových směrnic z oblasti ekonomiky ÚŽFG - vedení, organizace práce podřízených pracovníků Mzdové ohodnocení: nástupní mzda 40 000 Kč – 45 000 Kč v závislosti na předchozích zkušenostech a následně dle výkonnosti Pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. Místo výkonu práce: Liběchov Datum nástupu: 1. 10. 2019 Benefity: Podnikové stravování, pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, pět dnů sick-day, možnost služebního bytu v Liběchově, čtvrtletní odměny. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit, neobsadit nebo nevybrat žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. K výběrovému řízení budou pozváni vybraní uchazeči na základě zaslaného motivačního dopisu a strukturovaného životopisu na adresu uzfg@iapg.cas.cz Zasláním svého životopisu dáváte, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas se zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. výhradně za účelem získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé.
Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.