Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 30. 07. 2019
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Doktorand v oddělení meteorologie
Požadavky:
  • Absolvování VŠ studia s elektrotechnickým nebo matematickým zaměřením a probíhající doktorské studium
  • Práce s počítačem: programování v jazyce MATLAB
  • Znalost anglického jazyka
  • Znalosti z aplikované matematiky

Vybraný kandidát bude zaměstnán v oddělení meteorologie ve skupině, která zkoumá útlum elektromagnetických vln v zemské atmosféře, a bude se zabývat zpracováním dat úrovně signálu z družice - matematická eliminace kolísání signálu neatmosférickými vlivy, statistickým zpracováním intenzit atmosférických srážek a dat z distrometru, analýzou dat.
Nástup je možný od 1.9.2019. Předpokládaná výše úvazku 20 %. Mzdové ohodnocení bude vycházet z podmínek mzdových předpisů AV ČR. Předpokládané trvání pracovní smlouvy je do 31.12.2020.
Přihlášky posílejte elektronicky na adresy ondrej@ufa.cas.cz a sedlak@ufa.cas.cz. Přihláška musí obsahovat životopis v rozsahu do dvou stran.

Uzávěrka přihlášek: 21. 08. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.