Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 29. 07. 2019
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník v Oddělení logiky Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
Požadavky:

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. vypisuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka v Oddělení logiky se zaměřením na ty aspekty moderní logiky, které jsou relevantní z širšího pohledu západní filosofické tradice přesahující hranice analytické filosofie. Hlavním cílem této nově vzniklé pozice je kultivovat obecné povědomí o filosofické relevanci moderní logiky.

Náplň práce:
- vědecký výzkum v oblasti historie a filosofie logiky, se zaměřením na interpretaci základních problémů moderní logiky z širší perspektivy západní pokantovské filosofické tradice
- publikační činnost
- popularizační činnost

Požadujeme:
- Ph.D. v oboru logika
- znalost českého, anglického a německého jazyka na úrovni C1
- alespoň pět publikací v oblasti historie a filosofie logiky v impaktovaných mezinárodních časopisech či prestižních nakladatelstvích
- specializace v oblasti logiky a moderní pokantovské filosofie přesahující rámec analytické tradice
- ochota prezentovat výsledky práce také v populární formě, přístupné širší filosoficky zainteresované veřejnosti

Nabízíme:
- úvazek 0,3 v Oddělení logiky Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
- pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
- platové ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu FLÚ
- možnost podílet se na unikátních vědeckých projektech
- práci v prestižní veřejné vědecké instituci
- flexibilní pracovní dobu
- zaměstnanecké benefity (stravenky, 25 dnů dovolené, 8 sick days, nabídka jazykových kurzů a jóga na pracovišti)
- nástup od 1. 9. 2019 nebo dle dohody

Dokumenty požadované k žádosti:
- strukturovaný životopis

Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu bazantova@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do 20. 8. 2019.

Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční koncem srpna 2019.

Kontaktní osoba: Olga Bažantová, tel: 221 183 322

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.
Uzávěrka přihlášek: 20. 08. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.