Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 28. 06. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici historik zpracovávající téma holokaustu
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru historie (nebo příbuzném oboru),
dobrá znalost tématu a dokumentace holokaustu,
aktivní znalost anglického jazyka,
zkušenost s ediční prací a znalost edičních standardů (zkušenost se zpracováním dokumentů ve formátu TEI výhodou),
pečlivost, schopnost komunikace a týmové práce,
dobrá schopnost práce s PC
titul Ph.D. / CSc. nebo jejich ekvivalent, případně probíhající doktorské studium.

Nabízíme: spolupráce na projektu Integrace a segregace v prostoru města (Technologická agentura ČR, hlavní příjemce Institut Terezínské iniciativy): zpracování dat, testování aplikace a podíl na práci projektového týmu,
příprava společných čísel časopisu S.I.M.O.N a Terezínských studií a dokumentů,
příprava edic dokumentů k tématu holokaustu.

Nástup možný od 1. 9. 2019, pracovní úvazek 80 %, trvání do 28. 2. 2021 s případnou možností prodloužení.

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem a kopií VŠ diplomu zasílejte elektronicky na adresu: sekretariat@mua.cas.cz. Předmět zprávy: výběrové řízení – H.
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.