Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 28. 06. 2019
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký manažer projektu ERC
Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru historie (nebo příbuzném oboru),
vynikající znalost anglického jazyka,
zkušenosti s organizací vědeckých setkání,
schopnost komunikace a týmové práce,
schopnost práce s PC na uživatelské úrovni,
pečlivost, zájem o obor,
titul PhD. / CSc. nebo jejich ekvivalent.

Nabízíme: spolupráci na projektu Unlikely refuge? Refugees and citizens in East-Central Europe in the 20th century (principal investigator Michal Frankl),
pracovní úvazek 0,4; nástup možný od 1. září 2019 (začátek projektu); pracovní místo je omezeno na 5 let (doba trvání projektu),
každodenní koordinaci praktických záležitostí mezinárodního výzkumného týmu,
organizaci workshopů a konferencí,
aktualizace webových stránek a bibliografie projektu,
další práce podle zadání vedoucího projektu.

Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem a kopií VŠ diplomu zasílejte elektronicky na adresu: sekretariat@mua.cas.cz. Předmět zprávy: výběrové řízení - management UnRef.
Informace o projektu: https://www.unlikely-refuge.eu/
Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.