Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 01. 07. 2019
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici odborný pracovník výzkumu a vývoje v Laboratoři rotační laserové vibrometrie.
Požadavky:

Náplň práce:
 • výzkum a vývoj měřicích zařízení (senzory, hardware i software) v laboratoři zabývající se metodami a zařízeními pro měření vibrací lopatek rotujících lopatkových strojů.
Požadované vzdělání: inženýrské nebo doktorské, preferujeme specializaci na měřicí techniku nebo aplikovanou mechaniku.

Požadované znalosti a schopnosti:
 • znalosti z oblasti měřicí techniky, elektroniky,
 • programování,
 • výpočetní techniky,
 • zpracování dat,
 • schopnost samostatné práce v dané oblasti.
Typ pracovního poměru: plný pracovní poměr

Délka trvání: na dobu určitou na 12 měsíců s možností následné změny na dobu neurčitou

Předpokládané datum nástupu: září–listopad 2019

Nabízíme:
 • stabilní zázemí prestižní vědecké instituce,
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu,
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna,
 • příspěvky na stravné nebo stravenky,
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel),
 • vlastní rekreační zařízení.
Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu kajprova@it.cas.cz (Marie Kajprová, 266 053 154). Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

Uzávěrka přihlášek: 31. 07. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.