Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 28. 06. 2019
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici postdoktorand nebo vědecký pracovník
Požadavky:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka nebo postdoktoranda v oddělení Termodynamika, Laboratoř fázových přechodů.

Náplň práce:
 • Výzkum v oboru termodynamiky, zejména fázových rovnováh a fázových přechodů a termofyzikálních vlastností kapalin a plynů.
 • Návrh, stavba a testování experimentálních aparatur pro měření vzniku (nukleace) kapek v přehřáté páře.
 • Analýza naměřených dat a příprava odborných publikací.
 • Práce v malém dynamickém týmu na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu, podpora profesního růstu.
Požadované vzdělání: Ph.D. nebo ekvivalent v technickém, chemickém nebo fyzikálním oboru; ideálně v oboru strojírenství

Požadované znalosti a schopnosti:
 • Publikační činnost, případně další výsledky odpovídající délce a charakteru praxe.
 • Zkušenosti s experimentálním výzkumem v termodynamice.
 • Aktivní znalost angličtiny v daném oboru.
Typ pracovního poměru: plný pracovní poměr.

Délka trvání: 1 rok (poté lze prodloužit na dobu neurčitou).

Předpokládané datum nástupu: 1. září 2019.

Nabízíme:
 • stabilní zázemí prestižní vědecké instituce,
 • kreativní pracovní prostředí a podporu zkušeného týmu,
 • 5 týdnů dovolené + 5 dnů zdravotního volna,
 • příspěvky na stravné nebo stravenky,
 • dotované jazykové kurzy – angličtina, němčina, francouzština (schvaluje zaměstnavatel),
 • vlastní rekreační zařízení.
Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem a kopií dokladů o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu hruby@it.cas.cz (Ing. Jan Hrubý, CSc., tel. 266 053 762). Po skončení výběrového řízení budou uchazeči informováni e-mailem nebo telefonicky.

Uzávěrka přihlášek: 09. 08. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.