Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 19. 06. 2019
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici JUNIOR GROUP LEADER POSITION IN ORGANIC SYNTHESIS
Požadavky:

Junior Group Leader position in organic synthesis available at IOCB Prague

Looking for an outstanding young researcher ready to start an independent academic career

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences (IOCB Prague) is inviting applications for a Junior Group Leader position in organic chemistry with strong emphasis on organic synthesis, including total synthesis of natural products and the application of synthesis in medicinal chemistry.

This tenure-track position is comparable to an assistant professorship at a US university, or to a new investigator position at the Max Planck Institutes. IOCB aims to enhance its character as an international research center, and applications from all countries are encouraged.

IOCB Prague in a nutshell

 • A leading scientific institution in the Czech Republic, part of the Czech Academy of Sciences
 • History of 66 years of successful basic and applied research in organic chemistry, biochemistry, chemistry of natural products, theoretical chemistry, and other related disciplines
 • 45 research and research-service groups in 3 clusters:
  • BIO (biochemistry, structural biology, molecular biology, physiology, cell biology, chemical ecology, diagnostic tools, neuroscience)
  • CHEM (drug discovery, organic synthesis, medicinal chemistry, natural products chemistry, materials chemistry, chemical biology, nanochemistry)
  • PHYS (drug design, molecular modeling, computational chemistry, quantum chemistry, molecular spectroscopy, analytical chemistry, separation science)
 • Powerful system of technology transfer leading to successful commercialization
 • Collaboration with top research institutes and commercial partners worldwide
 • Cutting-edge technology and equipment
 • International multicultural environment with English spoken in most laboratories
 • Unprecedented financial position allowing for freedom to choose and defend your own project and scientific direction
 • Completely renovated historical campus with a new modern building dedicated to organic chemistry
 • Located in Prague near the city center in the vicinity of several universities and the National Library of Technology

Junior groups at IOCB Prague

 • New Group Leaders are selected in cooperation with the International Advisory Board in an open competition.
 • The new group is provided with a starting package, fixed salary resources, and equipped laboratory space and services.
 • Each junior group undergoes a complex evaluation by the International Advisory Board after 5 years, with an interim evaluation after 3 years. For promotion to Senior Group Leader, a successful Junior Group Leader needs to demonstrate that he or she has built an internationally visible research group, published independent research in respected journals, and secured funding from national and international grant agencies (e.g. the European Research Council).

The Institute offers:

 • the possibility to build a research group of up to five coworkers and begin one's own scientific career;
 • help in submission of grant applications, which if successful may further enhance the size and scope of the research group;
 • a fully equipped laboratory;
 • a generous starting financial package;
 • competitive salaries for the leader and coworkers;
 • support from institutional services and administration.

The Institute requires:

 • a completed education at the PhD level;
 • a minimum of 2 years of postdoctoral experience;
 • the ability to lead a research team;
 • a research program complementing and enhancing the scientific focus and strength of the institute (visit www.iocb.cz).

The institute prefers candidates who are less than 7 years from their PhD defense and eligible for European and national starting grants. Independent research projects that can expand into inhouse collaborations with existing IOCB groups are encouraged.

Timing

 • Applications must be submitted by August 4, 2019
 • Interviews on September 20-21, 2019
 • Expected start from January 2020

Send your application in English along with CV, your proposal for an independent 5-year research program (max. 5 pages), and a full list of your publications, including the number of citations according to WoS, in electronic form to uochb@uochb.cas.cz by August 4, 2019. In the heading of the document, please state "Junior Group Leader". Two letters of recommendation from respected scientists should be sent directly to Dr. Zdenek Hostomsky at zdenek.hostomsky@uochb.cas.cz, who can also provide further information.

For more information about IOCB Prague, please visit www.iocb.cz.

---

The Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Czech Academy of Sciences / IOCB Prague (www.iocb.cz) is a leading internationally recognized scientific institution whose primary mission is the pursuit of basic research in chemical biology and medicinal chemistry, organic and materials chemistry, chemistry of natural substances, biochemistry and molecular biology, physical chemistry, theoretical chemistry, and analytical chemistry. An integral part of the IOCB Prague’s mission is the implementation of the results of basic research in practice. Emphasis on interdisciplinary research gives rise to a wide range of applications in medicine, pharmacy, and other fields.


Uzávěrka přihlášek: 04. 08. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.