Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 17. 06. 2019
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník Oddělení dynamiky a aerodynamiky, laboratoř Klimatický větrný tunel „Vincenc Strouhal“
Požadavky:

- VŠ vzdělání ve stavebním, strojírenském či odpovídajícím technickém oboru, popřípadě SŠ vzdělání a ochota dále studovat ,
- znalost AJ,
- samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost, bezúhonnost
- zahájené Ph.D. studium, zkušenosti s výzkumnými projekty a relevantní publikační činnost výhodou, nikoli podmínkou

Náplň práce:
- práce v laboratoři klimatického větrného tunelu,
- příprava experimentů, měření, zpracování dat,
- spolupráce na realizaci jednotlivých výzkumných projektů a zakázek,
- spolupráce na řešení interdisciplinárních výzkumných projektů v dané oblasti,
- prezentace výsledků na odborných i popularizačních akcích včetně mezinárodních konferencí

Místo výkonu práce Telč.
Nabídky spolu se životopisem zašlete prosím na adresu: ÚTAM AVČR, v. v. i., Prosecká 76, 19000 Praha 9 nebo na elektronickou adresu: burianova@itam.cas.cz .

Zasláním své přihlášky dáváte ÚTAM AV ČR, v. v. i. automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní pozici v ÚTAM AV ČR, v. v. i. v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat.
Uzávěrka přihlášek: 15. 07. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.