Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 12. 06. 2019
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Laboratory of DNA integrity Postdoctoral Researcher (Ph.D. student)
Požadavky: Laboratory of DNA integrity Postdoctoral Researcher (Ph.D. student) Lab focus: Our laboratory conducts research in the field of chromosome dynamics, spindle formation, and cell cycle in mammalian oocytes and early preimplantation embryos. We are using mouse genetic tools, combined with chemical biology approaches and advanced live cell imaging (both confocal and light sheet microscopy) and computer image analysis to uncover how chromosome segregation and integrity are ensured in mammalian oocytes and embryos. This research is connected to developmental disorders and infertility. It has a close connection to human reproductive medicine. Eligible candidate: We are searching individual who is interested in science and wants to discover how cells work. The ideal candidate will have PhD degree in the field of cell, molecular or developmental biology, or biochemistry. We offer interesting work on the international project, state of the art equipment, including light sheet microscopy, and solid salary. Ph.D. position for a highly interested individual is also available. Contact: Assoc. Prof. Dr. Petr Šolc, Ph.D. Inst. of Animal Physiology and Genetics AS CR Rumburská 89 277 21 Liběchov e-mail: solc@iapg.cas.cz web: http://www.iapg.cas.cz/en/laboratories/lid
Uzávěrka přihlášek: 26. 07. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.