Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 30. 11. 2017
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand
Požadavky:

Ph.D. vzdělání v oboru organická chemie nebo anorganická chemie, zkušenost s organickou syntézou nebo syntézou organokovových sloučenin, zkušenosti s přípravou koordinačních sloučenin výhodou, zkušenosti s prací v anaerobním a bezvodém prostředím (Schlenkova technika, aktivní znalost anglického jazyka, publikační aktivita v oboru, vysoká osobní motivace a schopnost týmové práce, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, komunikativnost,ochota učit se nové obory, organizační schopnosti.

Náplň práce: Syntéza organických ligandů jako stavebních bloků pro porézní koordinační polymery. Úspěšný žadatel se zapojí do práce v Oddělení materiálové chemie, kde se zabýváme přípravou nových porézních koordinačních polymerů na bázi fosfínových kyselin. Součástí práce bude i návrh struktury organických ligandů tak aby výsledné porézní koordinační polymery vykazovaly požadované vlastnosti.

Detaily: RNDr. Jan Demel, Ph.D., demel@iic.cas.cz

Trvání kontraktu: 1 rok, s možností prodloužení

Předpokládaný nástup: leden-březen 2018

Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, Odd. Materiálové chemie (Řež)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

• Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky).

• Strukturovaný pracovní životopis a seznam publikací (vč. IF časopisu), počet citací bez autocitací a H-index podle WOS), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.

• Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu nebo jiné respektované osoby v oboru výhodou.

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu demel@iic.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 2018