Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 30. 11. 2017
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand
Požadavky:

Ph.D. vzdělání v oboru organická chemie nebo anorganická chemie, zkušenost s organickou syntézou nebo syntézou organokovových sloučenin, zkušenosti s přípravou koordinačních sloučenin výhodou, zkušenosti s prací v anaerobním a bezvodém prostředím (Schlenkova technika, aktivní znalost anglického jazyka, publikační aktivita v oboru, vysoká osobní motivace a schopnost týmové práce, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, komunikativnost,ochota učit se nové obory, organizační schopnosti.

Náplň práce: Syntéza organických ligandů jako stavebních bloků pro porézní koordinační polymery. Úspěšný žadatel se zapojí do práce v Oddělení materiálové chemie, kde se zabýváme přípravou nových porézních koordinačních polymerů na bázi fosfínových kyselin. Součástí práce bude i návrh struktury organických ligandů tak aby výsledné porézní koordinační polymery vykazovaly požadované vlastnosti.

Detaily: RNDr. Jan Demel, Ph.D., demel@iic.cas.cz

Trvání kontraktu: 1 rok, s možností prodloužení

Předpokládaný nástup: leden-březen 2018

Místo výkonu práce: Ústav anorganické chemie AV ČR, Odd. Materiálové chemie (Řež)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

• Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky).

• Strukturovaný pracovní životopis a seznam publikací (vč. IF časopisu), počet citací bez autocitací a H-index podle WOS), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.

• Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu nebo jiné respektované osoby v oboru výhodou.

Uzávěrka přihlášek: Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu demel@iic.cas.cz


Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.