Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 01. 10. 2019
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – seniorní pozice / Senior Researcher
Požadavky: Vědecký pracovník – seniorská pozice Požadavky: VŠ vzdělání ekonomického či matematicko-ekonomického zaměření, schopnost publikovat v odborných časopisech a dobrou znalost angličtiny. Písemnou a podepsanou přihlášku do konkurzu spolu s anglicky psaným životopisem, fotokopií dokladů o vzdělání, dvěma akademickými doporučeními (podepsanými) a přehledem publikační činnosti zašlete do 15. 11. 2019 na adresu:Sekretariát NHÚ AV ČR, v. v. i., k rukám ředitele, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. Informace na e-mail:office@cerge-ei.cz. Nástup dle dohody. NHÚ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo neobsadit vypsané pozice. Senior Researcher: Requirements: University degree in economics, mathematical economics, or related discipline, the ability to publish in scientific journals, and English proficiency. Please send your written and signed letter of application along with your CV in English, photocopies of your study diplomas, two letters of recommendation (signed), and an overview of your publication activities to the following address by November 15, 2019: Sekretariát NHÚ AV ČR, v.v.i., Attention: Director, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. For more information e-mail: office@cerge-ei.cz. Starting date by agreement. NHÚ AV ČR, v.v.i. reserves the right not to fill the listed position
Uzávěrka přihlášek: 15. 11. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.