Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 10. 10. 2017
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník – juniorní pozice / Junior Researcher
Požadavky: : VŠ vzdělání ekonomického či matematicko-ekonomického zaměření, schopnost publikovat v odborných časopisech a výborná znalost angličtiny. Přihlášku do konkurzu spolu s anglicky psaným životopisem, fotokopií dokladů o vzdělání, dvěma akademickými doporučeními a přehledem publikační činnosti zašlete do 30. 11. 2017 na adresu: Sekretariát NHÚ AV ČR, v. v. i., k rukám ředitele, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. Informace na e-mail:office@cerge-ei.cz. Nástup dle dohody. NHÚ AV ČR, v. v. i., si vyhrazuje právo neobsadit vypsané pozice. Requirements: University degree in economics, mathematical economics or related discipline, the ability to publish in scientific journals, and English proficiency. Please send your letter of application along with your CV in English, photocopies of your study diplomas, two letters of recommendation, and an overview of your publication activities to the following address by November 30, 2017: Sekretariát NHÚ AV ČR, v.v.i., Attention: Director, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1. For more information e-mail: office@cerge-ei.cz. Starting date by agreement. NHÚ AV ČR, v.v.i. reserves the right not to fill the listed position.
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2017