Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 22. 11. 2018
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biologických modelů
Požadavky: - VŠ vzdělání medicínského, biologického nebo biochemického směru (Mgr./Ph.D.) - praktické zkušenosti se základními metodami molekulární biologie, průtokové cytometrie, fluorescenční a laserové skenovací konfokální mikroskopie, případně biochemie, - zkušenosti s analýzou biologických dat - praktické zkušenosti s prací s tkáňovými kulturami, - aktivní znalost angličtiny, - schopnost samostatně navrhovat experimenty, provádět je a zpracovávat výstupy. Pracovní náplň: řešení výzkumných úkolů molekulárně biologického charakteru v oboru biomedicinálních polymerů se zaměřením na využívání metod průtokové cytometrie, fluorescenční a laserové skenovací konfokální mikroskopie časově rozlišené fluorescence. Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na: (http://www.imc.cas.cz/en/umch/o_bmodel.htm) Motivační dopis, CV obsahující přehled publikací a kontakty na dvě referenční osoby zasílejte na e-mail fencl@umch.cz. Pro podrobnější informace o nabízené pozici kontaktujte Olgu Janouškovou Ph.D. , janouskova@imc.cas.cz Možnost nástupu: 15.2.2019
Uzávěrka přihlášek: 31. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.