Ředitelé pracovišť

Ředitelé pracovišť

Akademie věd ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, následující výběrová řízení:

 

22.11.2016
Rada Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (BFÚ AV ČR, v.v.i.), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 31. ledna 2017

 

10.11.2016
Rada Střediska společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 15. prosince 2016

 

10.11.2016
Rada Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR, v. v. i.vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 18. ledna 2017

 

3.11.2016
Rada Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky ÚEB AV ČR, v.v.i. .
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 15. ledna 2017

 

1.11.2016

Ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v. v. i., podle § 18 odst. 5) zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích vyzývá představitele jiných právnických osob nebo organizačních složek státu, zabývajících se výzkumem nebo vývojem, popřípadě další představitele odborné veřejnosti, k podávání návrhů na externí členy Rady instituce ÚSMH AV ČR, v. v. i. .

Návrhy zasílejte předsedkyni Rady instituce paní Monice Šupové na e-mailovou adresu: supova@irsm.cas.cz 
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2016

RNDr. Josef Stemberk, CSc. ředitel ústavu

 

11.10.2016
Rada Historického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 8. listopadu 2016

 

4.10.2016
Rada Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 30. prosince 2016

 

26.9.2016
Rada Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště s předpokládaným nástupem 1.5.2017.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 8. listopadu 2016

 

22.9.2016
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 21. října 2016
Prodloužení možnosti odevzdání přihlášek do výběrového řízení do 1. listopadu 2016.

 

16.8.2016
Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 17. října 2016

 

3.8.2016
Rada Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 30. listopadu 2016

 

21.7.2016
Rada Knihovny AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 23. srpna 2016

 

11.7.2016
Rada Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce
(ÚEM AV ČR, v. v. i)
, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.
Požadavky

Uzávěrka přihlášek: do 31. srpna 2016