Zahlavi

O nás

Časopis A / Věda a výzkum

Časopis A je čtvrtletník o vědě a výzkumu v AV ČR. Časopis A vychází v tištěné a v elektronické podobě.


Odkaz

Časopis AB / Akademický bulletin

Časopis AB je měsíčník určený pro zaměstnance AV ČR. Časopis AB vychází elektronicky.


Odkaz

Časopis ABC / Věda pro každého

Vychází dvakrát ročně a je určený návštěvníkům popularizačních akcí AV ČR. Vychází tištěně a elektronicky.

Odkaz