09. 04. 2020
Co víme o tradičních českých Velikonocích? Jak svátky slavili naši předci a co z původních lidových a křesťanských zvyklostí zbylo? Můžeme vůbec některé z velikonočních tradic udržet i v době pandemie nemoci covid-19? ...
08. 04. 2020
Novým typem koronaviru s názvem SARS-CoV-2 se nezabývají jenom lékaři v praxi, ale i výzkumníci z nejrůznějších vědních oblastí AV ČR. Ať už jde o virology, biochemiky, imunology, biomatematiky nebo třeba psychology či ekonomy. ...
08. 04. 2020
Sluneční vítr, bleskové výboje a elektromagnetické vlny v atmosféře Země i vysoko nad ní mohou mít dopad na náš každodenní život. Proto jsou stále předmětem intenzivního vědeckého bádání. ...
08. 04. 2020
Původně měl vyhledávat škodlivé látky v potravinách. Nyní by však jedinečně citlivý biodetekční systém, na kterém pracují vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, mohl pomáhat s detekcí přítomnosti koronaviru v těle dříve, než se člověku začnou tvořit ...
08. 04. 2020
Vědci a vědkyně z pracovišť Akademie věd ČR pomáhají s testováním vzorků na nový typ koronaviru, vyvíjejí diagnostické metody a analyzují materiály na výrobu roušek a respirátorů. ...
07. 04. 2020
Mořský plankton je zdrojem poloviny světového kyslíku. A to je jen jeden z mnoha jeho zásadních přínosů pro život na Zemi. Přesto věda tyto mikroskopické obyvatele moří dlouho přehlížela. ...
06. 04. 2020
V laboratořích Akademie věd výzkumníci dosud zpracovali zhruba 2000 testů na onemocnění covid-19. Kapacita se nyní navyšuje spolu se zapojením centra BIOCEV, kde začínají testovat 300 vzorků denně. ...
03. 04. 2020
Největší vědecká akce v Česku, Veletrh vědy 2020, který se měl uskutečnit 4. až 6. června v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech, se kvůli šíření nemoci covid-19 neuskuteční. Veletrh vědy pořádá Akademie věd od roku 2015. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR