Kontakty pro média

Kontakty pro média

Odbor mediální komunikace (OMK) - Kancelář AV ČR

  Ing. Jan Martinek
  Ředitel Odboru mediální komunikace

221 403 423
602 270 999
   Mgr. Miroslava Kaňková
   Vnější vztahy AV ČR, poradenství TK
221 403 574
606 887 488
kankova@kav.cas.cz

   Mgr. Alice Horáčková
   Redaktorka – editorka

221 403 516
734 517 015
horackova@kav.cas.cz

   Mgr. Vlaďka Coufalová
   Redaktorka webových stránek

221 403 389
608 496 617
coufalova@kav.cas.cz

 
 

Odbor popularizace vědy a marketingu - Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Mgr. Markéta Josková

Mgr. Markéta Josková
Vedoucí Odboru popularizace vědy a marketingu
Podpora popularizačních akcí AV ČR

Týden vědy a techniky AV ČR

Jarní exkurze do světa vědy

Výstavy

+420 221 403 274
+420 603 500 861
joskova@ssc.cas.cz

 

Mgr. Ilona Petrová
Podpora popularizačních akcí AV ČR

Týden vědy a techniky AV ČR

Týden mozku

Soutěžní přehlídka SCIAP

+420 221 403 230
+420 605 227 776
petrova@ssc.cas.cz

 

Mgr. Andrea Saláková

Mgr. Andrea Saláková
Podpora popularizačních akcí AV ČR

Vědaproživot.cz

Týden vědy a techniky AV ČR

Rada pro správu akademických webů

+420 221 403 315
+420 603 500 731
salakova@ssc.cas.cz

 

Mgr. Dita Hladíková
Podpora popularizačních akcí AV ČR

Věda fotogenická

Týden vědy a techniky AV ČR

Jarní exkurze do světa vědy

+420 221 403 278
+420 731 694 243
hladikova@ssc.cas.cz

 

Martina Doskočilová
Podpora popularizačních akcí AV ČR

Nebojte se vědy

Týden vědy a techniky AV ČR

+420 221 403 405
+420 605 232 349
doskocilova@ssc.cas.cz

 

 

Odbor akademických médií

Mgr. Andrea Saláková

Vedoucí odboru akademických médií:
Mgr. Viktor Černoch, tel.: 221 403 531, GSM: 776 792 474, e-mail: cernoch@ssc.cas.cz

 

Redaktoři:
Ing. Gabriela Adámková (srd), tel.: 221 403 247, e-mail: adamkova@ssc.cas.cz
Mgr. Leona Heczková Matušková, tel.: 221 403 247, e-mail: matuskova@ssc.cas.cz
Mgr. Luděk Svoboda (lsd), tel: 221 403 375, e-mail: svobodaludek@ssc.cas.cz
Mgr. Jana Olivová (oli), tel: 221 403 408,  e-mail: olivova@ssc.cas.cz

Fotograf:
Mgr. Stanislava Kyselová (skys), tel: 221 403 332, e-mail: kyselova@ssc.cas.cz

Odborný referent
Bc. Markéta Wernerová, tel.: 221 403 513, e-mail: wernerova@ssc.cas.cz

Jazyková korektura:
Irena Vítková (vitkova@ssc.cas.cz)