Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

3. 7. 2020
Tým Petra Svobody z Ústavu molekulární genetiky AV ČR popsal, jak zvětšování objemu vajíčka při jeho růstu ovlivňuje jeho molekulární mechanismy. Podařilo se tak vyřešit deset let starou otázku, proč ve vajíčku nefungují takzvané mikroRNA. Výsledky publikoval Nucleic Acid Research.
30. 6. 2020
Naději na obnovu evropské konkurenceschopnosti ve výrobě solární panelů přináší výsledky mezinárodního projektu NextBase, jeho ž se účastnili vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR. Projekt vyvinul prototypy fotovoltaických článků s vysokou účinností a potenciálem pro nízké náklady.
30. 6. 2020
V těchto dnech si brněnský Archeologický ústav AV ČR připomíná 100 let profesionální archeologie na Moravě a 50 let své samostatné existence. Dne 1. července 1970 se z původní brněnské pobočky pražského ústavu stal Archeologický ústav ČSAV v Brně.
29. 6. 2020
Návštěvníci jsou zváni na mimořádné prohlídky a exkurze do seismické stanice a muzea seismometrie v Kašperských Horách a do geofyzikální expozice a seismické stanice Skalná nedaleko Chebu. Obě centra budou otevřena nejen o víkendu, ale také ve všední dny.
26. 6. 2020
Zatímco statistická data o manželství, nesezdaných soužitích, věku partnerů nebo jejich dětech pravidelně jsou pravidelně zveřejňována, data o registrovaných partnerstvích jsou zpravidla přehlížena. Sociologický ústav AV ČR představuje unikátní data, která byla poskytnuta Ministerstvem vnitra.
26. 6. 2020
Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR a PřF UK je hlavním autorem mezinárodní studie časopisu Biological Reviews, která apeluje na kontrolu šíření nepůvodních rostlin a živočichů. Naléhavě nutné je podle vědců učinit kroky k prevenci šíření nepůvodních druhů i k jejich vyhledávání a kontrole.