Zahlavi

Síla analýzy a nemožnost porozumění: kafkovská lekce

Síla analýzy a nemožnost porozumění: kafkovská lekce

Mon Apr 24 15:38:00 CEST 2017 - Wed Apr 26 15:44:00 CEST 2017

Filozofický ústav AV ČR a DAMU Vás srdečnou zvou na mezinárodní kolokvium na kafkovské téma:

Síla analýzy a nemožnost porozumění: kafkovská lekce

Kdy: 24.–26. dubna 2017

Kde: Jilská 1, Praha 1

Podrobnější informace a program najdete zde

Jedním z klíčových témat kolokvia je kontrast mezi nepřehlédnutelnou rolí, kterou v Kafkových textech hraje racionální analýza, a neproniknutelností kafkovského světa: analýza zde není nástrojem porozumění, ale podtrhuje absurditu situací, v nichž se ocitají Kafkovi hrdinové.

Akce je součástí série Pražských interpretačních kolokvií, na nichž se od roku 2000 setkávají filosofové jazyka, estetikové a literární vědci z řady zemí (tentokrát z České republiky, Velké Británie, Švédska, Španělska a USA).

Stejně jako při pořádání loňského kolokvia věnovaného dílu Samuela Becketta se Filosofický ústav spojil s Divadelní fakultou Akademie múzických umění: výsledkem této spolupráce bude kafkovský divadelní večer, který se uskuteční v sídle fakulty (v Karlově ulici) ve středu 26. dubna od 18 hod. Diváci budou svědky – přesněji řečeno stanou se přímými účastníky – série kafkovských scén na různých místech budovy DAMU (od sklepa až po střechu).

Divadelní večer, stejně jako kafkovské kolokvium ve Filosofickém ústavu v Jilské 1, jsou volně přístupné všem zájemcům.

Kolokvium i doprovodný program se konají v rámci výzkumného projektu Formy a funkce komunikace, který je součástí Strategie 21 Akademie věd ČR.