Zahlavi

Pracovní setkání Ab-initio correlated methods in spectroscopy

Pracovní setkání Ab-initio correlated methods in spectroscopy

Mon Feb 06 12:19:00 CET 2017 - Wed Feb 08 12:23:00 CET 2017

COST Action MP1306 "EUSpec, Fyzikální ústav AV ČR a Nové technologie výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni pořádá pracovní setkání

Ab-initio correlated methods in spectroscopy

Kdy: 6.–8. února 2017
Kde: hlavní budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 205

Jedná se o workshop organizovaný pracovní skupinou "Korelace", která se vytvořila v souvislosti s celoevropskou akcí COST MP1306 EUSpec - více na www.euspec.eu. Cílem je umožnit výměnu informací a zkušeností se zahrnutím elektronových korelací (tedy mnohoelektronových efektů, které se nedají popsat běžnými aproximacemi používanými v teorii funkcionálu hustoty) do ab-initio výpočtů spekter pevných látek.

Další informace poskytne Jan Minar, kterého kontaktujte v případě zájmu o účast, na emailové adrese jan.minar@cup.uni-muenchen.de