Zahlavi

"Pozor, padající kamení!"

23. 09. 2017 - 23. 09. 2017

Srdečně zveme na přednášku Mgr. Petra Scheiricha, Ph.D.

"Pozor, padající kamení!"


Kde se berou blízkozemní planetky a jaké nebezpečí nám od nich hrozí?

Jak se objevují a jak se počítají jejich dráhy? Jaká je

pravděpodobnost srážky Země s takovým nebezpečným tělesem a co by to

pro život na Zemi i Zemi samotnou znamenalo? Jak se jim můžeme bránit?

 

Přednáška se uskuteční v pondělí 23. října 2017, od 17:00 do 18:00 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 (sál č. 206)

 

Přednášku pořádají v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21

Astronomický ústav AV ČR, v .v. i. a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v .v. i.