Zahlavi

Mezinárodní konference Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors

Mezinárodní konference Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors

Fri May 19 10:00:00 CEST 2017

Národní kontaktní centrum – gender a věda pořádání mezinárodní konferenci

Mezinárodní konference Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors

NKC-gender a věda a VŠCHT Praha vás zvou na mezinárodní konferenci s názvem „Structural Change for Gender Equality in Research and Innovation: Contextual Factors“, která se bude konat 19. 5. 2017 v Praze. Konference se zaměří na téma systematické podpory genderové rovnosti v akademických institucích. V České republice není dosud běžné v institucích přijímat plány genderové rovnosti a systémově řešit otázku postavení žen a mužů ve vědě, podmínky pro kombinaci pracovního a rodinného života či genderové a jiné předsudky a stereotypy. Přesto je zde již několik institucí, které toto téma systémově řeší. Zároveň je v české akademické komunitě téma diskutováno v souvislosti s potřebou zohlednit jej v grantových žádostech v programu Horizont 2020 nebo se snahou získat ocenění HR Award, o které řada institucí má zájem usilovat v rámci projektů podporovaných v OP VVV.

Více informací zde.