Zahlavi

EKONOMIE HOLEK A MAMINEK: Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací

EKONOMIE HOLEK A MAMINEK: Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací

Thu Mar 02 15:00:00 CET 2017

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
Dovolujeme si vás pozvat na seminář a diskusi na téma:

EKONOMIE HOLEK A MAMINEK: Vliv mateřství na výši daní, důchodů a na rozdělení domácích prací

Kdy: 2. 3. 2017, 15:00 - 16:30 hodin 
Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Zatímco finanční podpora rodin s dětmi se v Česku realizuje především formou snižování daňové zátěže, podpora formou služeb je podstatně menší. To vyžaduje vyšší péči o děti v rámci rodiny. 
Do jaké miry mateřství ovlivňuje výši odvedených daní, pojistných nebo přiznaných dávek a důchodů? 
Kdo se o děti v české domácnosti nejvíce stará? Platí rovnice, že čím víc se jeden rodič stará o děti a domácnost, tím víc se ten druhý stará o finanční zabezpečení rodiny? 
A co pomáhá zvýšit nízkou porodnost ve většině států EU: státní finanční podpora nebo poskytované služby? 
Přijďte zjistit odpovědi na tyto otázky na našem semináři. 

Prezentující výzkumníci IDEA: 
Klára Kalíšková | Úvod do problematiky
Jiří Šatava | Vliv mateřství na výši starobního důchodu žen | daňový system a motivace matek s malými dětmi k práci
Filip Pertold | Proč mají evropské ženy méně dětí? Dělba práce v rámci rodiny

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře

Tento seminář je součástí aktivit think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i.
v rámci programu Strategie AV 21 Akademie věd České republiky