Zahlavi

Výstavy v budově AV ČR

Výstavy v budově AV ČR

BOŽSKÁ MOUDROST
BOŽÍ PŘÍRODA

Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století

14. 5. – 29. 6. 2019
Galerie Věda a umění Akademie věd České republiky

Výstava v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR představuje širší veřejnosti v souvislosti s nedávným čtyřstým výročím vydání rosekruciánských manifestů část dobové literární produkce, která reagovala na krizi vědění, náboženství a politiky na počátku 17. století. Pozornost je věnována i ohlasům těchto spisů v českých zemích v období doznívající epochy císaře Rudolfa II. a v letech politických, náboženských a kulturních zvratů po bitvě na Bílé hoře. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež jsou ukázkami dobových intelektuálních proudů i knižní a vizuální kultury, včetně vizuální komunikace. Jde zejména o díla zaměřená na hermetickou a rosekruciánskou filozofií 17. století, jejíž myšlenky souvisely s renesanční novoplatónskou filozofií. Společně se snahami o nápravu jedince a společnosti, typickými pro dobu Komenského, se staly součástí evropského kulturního dědictví. Výstava také představí veřejnosti takřka neznámá díla Komenského současníků, pobělohorských exulantů z českých zemí, zejména Paula Felgenhauera (1593–1677) a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu (1587–1655).

Jádro výstavy tvoří vzácné staré tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermeticav Amsteradmu takových autorů, jakými jsou například Robert Fludd, Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Johann Valentin Andreae, Michael Maier či Oswald Croll. Nejvýznamnějšími exponáty jsou rosekruciánské manifesty, zejména Fama Fraternitatis a Confessio Fraternitatis. Řada z těchto tisků obsahuje velmi působivé rytiny, které jsou nejen ukázkou vysoké kvality dobové knižní kultury, ale i jedinečným znázorněním filozofických a náboženských představ vycházejících z hermetických a rosekruciánských myšlenkových proudů. Exponáty doplňují staré tisky z pražských knihoven – Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea a Strahovské knihovny, které zapůjčily zejména exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů i dalších autorů.

Výstava dále vychází z badatelského zaměření Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, zejména ze zkoumání intelektuálního podhoubí, v němž se formovalo myšlení J. A. Komenského. Jednou z doprovodných akcí pro odbornou veřejnost je mezinárodní workshop s názvem „The Rosicrucian Manifestoes in the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century“, ale také komentované prohlídky a projekce dokumentárních filmů s diskusí.

Doprovodný program

(Není-li uvedeno jinak, koná se program v prostorách Galerie Věda a umění)

Út 14. 5. 2019

09:00–17:00 International workshop The Rosicrucian Manifestoes and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 205

17:00–18:00 Komentovaná prohlídka (v anglickém jazyce s českým překladem – Esther Ritmanová, Peter Forshaw, Vladimír Urbánek)

Po 20. 5. 2019

17:0018:00 Komentovaná prohlídka (Aleš Petrovský, Rosekruciánský nadační fond)

Čt 30. 5. 2019

16:00–17:00 Komentovaná prohlídka (Olga Rosenkrantzová, Rosekruciánský nadační fond)

Pá 31. 5. 2019

16:0018:00 Projekce filmu Cesta do neočekávaného, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206 (dokumentární film o rosekruciánských manifestech 17. století a jejich vlivu v Evropě až do současnosti, německý film s českými titulky)

So 8. 6. 2019

19:00–24:00 Muzejní noc

od 19:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pá 14. 6. 2019

16:00–18:00 Přednáška pro veřejnost o vztahu J. V. Andreaeho a J. A. Komenského (Jiří Beneš, Filosofický ústav AV ČR), budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206

St 19. 6. 2019

16:3018:00 Komentovaná prohlídka (Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR)

Pá 21. 6. 2019

16:00–18:00 Projekce filmu Jacob Böhme – Život a dílo, budova AV ČR, Národní 3, místnost č. 206 (polský film s českými titulky, úvodní slovo Martin Žemla, projekce se zúčastní autor filmu Łukasz Chwałko)

Po 24. 6. 2019

17:00–18:00 Komentovaná prohlídka (Jan Adam, Rosekruciánský nadační fond)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Akademie věd ČR
Středisko společných činností AV ČR
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Výzkumný ústav rostlinné výroby

Vás zvou na výstavu:

NATURE – FUTURE: Rostliny budoucnosti

8. 2. – 12. 4. 2019
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno pondělí až sobota 10–18 hodin

V Galerii Věda a umění se u symbolického laboratorního stolu setkávají mezinárodně uznávaný rostlinný genetik, prof. Jaroslav Doležel, CSc., díky jehož metodě byl nedávno rozluštěn genom pšenice; ruský botanik a genetik N. I. Vavilov, který založil jednu z prvních významných genových bank a za svojí vědu položil život; a známý švýcarský fotograf Mario del Curto, který se vydal po stopách Vavilovova odkazu, aby zdokumentoval pohnuté osudy výzkumných stanic i jejich zaměstnanců.

Výstava představuje nejnovější objevy v genetice zemědělských plodin, ke kterým v rámci programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost významně přispívají vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Velkým úspěchem je přečtení genomu pšenice seté, která je základní potravinou pro více než třetinu lidstva. Právě čeští vědci vyvinuli unikátní metodu čtení dědičné informace, již lze aplikovat i u jiných plodin a která umožňuje rychlejší izolaci genů odpovědných za důležité vlastnosti rostlin. Cílem výzkumu je zajistit dostatek potravin pro rostoucí světovou populaci. Vzhledem ke klimatickým a ekologickým změnám a úbytku zemědělské půdy hraje právě genetika a šlechtění výnosných a vůči počasí, nemocem či škůdcům odolných plodin zcela zásadní roli. Velký důraz je kladen také na zkoumání genetické diverzity zemědělských plodin, starých odrůd a jejich planých příbuzných. Právě tyto rostliny mají geny podmiňující důležité vlastnosti potřebné v nové generaci plodin.

Jedním z prvních vědců, kteří přišli s myšlenkou uchování genetické rozmanitosti, byl sovětský botanik a genetik N. I. Vavilov (1887–1943), který se zabýval odolností rostlin vůči chorobám a vyhledáváním planých předchůdců plodin. Identifikoval geografická centra vzniku kulturních rostlin a během více než stovky expedic osobně sesbíral tisíce položek (zejména semen) nejrůznějších rostlin. Za svou vědeckou práci se v Sovětském svazu uznání nedočkal a v roce 1940 byl z politických důvodů zatčen a odsouzen na doživotí. O tři roky později Vavilov, jehož cílem bylo zmírnit hladomor, zemřel v gulagu na následky hladu a nemocí. Jeho sbírka přes dramatické chvíle a za cenu lidských obětí přežila a stala se základem donedávna největší světové genové banky, která je dnes součástí Vavilovova institutu v Petrohradě.

Po stopách Vavilovových následovníků se vydal švýcarský fotograf Mario del Curto (*1955). Návštěvníci budou mít možnost na výstavě zhlédnout soubor velkoplošných fotografií, které v různých experimentálních stanicích Vavilovova institutu pořídil. Snímky zachycují zoufalou snahu zaměstnanců o udržení zakladatelova odkazu a dokumentují současný stav pracovišť, jejichž osud byl často velmi pohnutý.

Výstava je přístupná zdarma a nabízí bohatý doprovodný program v podobě interaktivních sobotních workshopů a aktivit pro celou rodinu, tematických komentovaných prohlídek či přednášek předních odborníků pro širokou veřejnost.

Více o výstavě

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
NATURE – FUTURE: Rostliny budoucnosti

Fotografický workshop – Mario del Curto

Určeno fotografům vědy a studentům fotografie.

Datum konání: pátek 8. 2. od 15:00 do 18:00
Místo konání: Galerie Věda a umění Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.
Rezervace na adrese: lorencovar@ssc.cas.cz

Za odkazem Vavilova

Příjemné povídání s autorem fotografií Mariem del Curtem o jeho cestách po ruských experimentálních stanicích Vavilovova institutu. Čekají Vás nevšední příběhy vědců i téměř zapomenutých míst.

Datum konání: sobota 9. 2. od 16:00
Místo konání: Galerie Věda a umění Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.
Rezervace není nutná.

Laboratorní zahradničení

Vědci často pěstují rostliny za sterilních podmínek neboli in vitro (česky „ve skle“). Na tomto workshopu se naučíte základní techniky pěstování in vitro a prohlédnete si kultivační místnosti, kde se pěstují naše pokusné rostliny. Zasadíte si masožravku, kterou si spolu s návodem na pěstování odnesete domů.

Datum konání: pátek 22. 2. od 17:00 do 19:00
Místo konání: Ústav experimentální botaniky AV ČR na adrese Rozvojová 263, Praha 6
(10 minut autobusem 107 nebo 147 od stanice metra Dejvická).
Rezervace na adrese: filova@ueb.cas.cz, tel. 605 965 153

Kdo si hraje, nezlobí…

Zveme Vás a Vaše ratolesti na interaktivní program pro děti. Budete si moci vyzkoušet, jaké je stát se na chvíli vědcem. V naší cestovní laboratoři si vyzkoušíte různé laboratorní dovednosti, bez nichž se správný badatel neobejde. K ruce Vám poslouží několik drobných pomocníků, různých laboratorních přístrojů. Seznámíte se také s výzkumem řas a některé možná i ochutnáte. A nejen to, budete si moci zasoutěžit ve vybraných laboratorních dovednostech a získat malý dárek.

Datum konání: sobota 2. 3. 10:00 – 15:00
Místo konání: Galerie Věda a umění Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
Rezervace není nutná.

Genetické modifikace: Ze zkumavky na pole?

Přednáška dr. Aleše Pečinky z Ústavu experimentální botaniky AV ČR.
Světová populace roste a současně dochází k rychlé změně klimatu. Budou naše znalosti dostatečné ke zvládnutí těchto výzev? Je možným řešením „nová zelená revoluce“ využívající moderní metody šlechtění rostlin? Přijďte si poslechnout přednášku inspirovanou odkazem ruského genetika N. I. Vavilova a diskutovat o těchto otázkách.

Datum konání: pondělí 18. 3. od 15:00
Místo konání: místnost č. 205, budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
Rezervace není nutná.

Laboratorní zahradničení

Vědci často pěstují rostliny za sterilních podmínek neboli in vitro (česky „ve skle“, i když dnes je to často spíš v plastu). Na tomto workshopu se naučíte základní techniky pěstování in vitro a prohlédnete si kultivační místnosti, kde se pěstují naše pokusné rostliny. Zasadíte si masožravku, kterou si spolu s návodem na pěstování odnesete domu.

Datum konaní: pátek 22. 3. od 17:00 do 19:00
Místo konání: Ústav experimentální botaniky AV ČR na adrese Rozvojová 263, Praha 6
(10 minut autobusem 107 nebo 147 od stanice metra Dejvická).
Rezervace na adrese: filova@ueb.cas.cz, tel. 605 965 153

Krása semen

Zveme Vás a Vaše ratolesti na interaktivní program pro děti.Pomocí lupy budete moci prozkoumat, jak neobvyklé a zajímavé struktury povrch semen ukrývá. Pomocí jednoduchého pokusu odhalíte slizové obaly semen. Bude připravena i soutěž o drobné ceny.

Datum konání: sobota 30. 3. 12:00 – 16:00
Místo konání: Galerie Věda a umění Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
Rezervace není nutná.

 

Více informací: lorencovar@ssc.cas.cz, tel. 734 261 737

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Akademie věd ČR
Středisko společných činností AV ČR
Filosofický ústav AV ČR
Archiv Jana Patočky

Vás zvou na výstavu:

Filosofovo bytí – a čas

29. 11. 2018 – 18. 1. 2019
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno pondělí až sobota 10–18 hodin

Výstava je věnována širším kontextům života a díla Jana Patočky. Na pozadí střídavé přízně a nepřízně měnících se politických režimů jsou představeny filosofovy publikované texty, ale i množství těch, které zůstaly po dlouhá léta v rukopisech a strojopisech. Široce rozprostřená Patočkova korespondence ukazuje na jeho působení v síti odborných i osobních vztahů.

Výstava zmiňuje také Patočkovy badatelské pobyty na pracovištích, které dnes náležejí do struktury Akademie věd ČR. Právě zde se Patočka věnoval svým dvěma významným předchůdcům, Komenskému a Masarykovi. Stopy jsou patrné v masarykovském a komeniologickém bádání soustředěném v někdejším Ústavu TGM, v němž Jan Patočka zakotvil na přelomu 40. a 50. let 20. století a v Kabinetu pedagogických věd ČSAV, kde Patočka působil uprostřed 50. let.

Značná část vystavených exponátů je zapůjčena z Archivu Jana Patočky Filosofického ústavu AV ČR, jehož unikátní sbírka zahrnuje Patočkovy rukopisy, jejich časopisecká a knižní vydání včetně někdejších samizdatových a exilových. Dokumentuje také rozsáhlou překladatelskou tvorbu věnovanou Patočkovým textům, tlumočeným dosud do třiadvaceti jazyků. Výstava rovněž souhrnně představuje edici Sebraných spisů Jana Patočky, ale také umožňuje sdílení Patočkových myšlenek „on-line“ prostřednictvím unikátních zvukových záznamů přednášek a seminářů ze 70. let.

Výstavu doplňují filmové dokumenty navozující dobovou atmosféru nebo knihovnička s výběrem publikací, které si návštěvník může na místě zapůjčit.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Akademie věd ČR
Středisko společných činností AV ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Vojenský historický ústav Praha

Vás zvou na výstavu:

Vlny vesmíru
40 let družice Magion

5. 9. – 27. 10. 2018
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno pondělí až sobota 10–18 hodin

Na počátku byl sen. Sen o vesmíru, o jeho poznávání a objevování… O dvacet let později se v podobě družice Magion stal sen skutečností a dnes již naše vědecké přístroje zkoumají nejen okolí Země, ale zamíří třeba k Jupiteru nebo za Sluncem. Seznamte se s příběhy Magionů i jejich konstruktérů a poslechněte si, jak zní vlny vesmíru.

Ve středu 24. října 2018 uplyne 40 let od okamžiku, kdy byla na oběžnou dráhu okolo Země vypuštěna první československá družice MAGION 1, jejímž úkolem bylo zkoumání magnetosféry a ionosféry, oblastí v blízkosti planety Země. Družice nesla dva vědecké přístroje a fungovala až do roku 1981. Dodnes je považována za významný úspěch československých techniků a vědců. Na Magion 1 navázala série úspěšných československých a posléze českých umělých družic programu MAGION. Také v současnosti jsou české vědecké přístroje důležitou součástí mezinárodních vesmírných projektů, například družice TARANIS pro výzkum skryté tváře bouří, družice RadioAstron, sondy Solar Orbiter, která zamíří ke Slunci, sondy Luna-Resurs, jež se vydají k Měsíci, přistávací platformy projektu ExoMars 2020 nebo meziplanetární sondy JUICE, určené k výzkumu ledových měsíců Jupiteru.

Výstava seznámí návštěvníky s počátky výzkumů ionosféry a magnetosféry a představí osobnosti, které stály u zrodu Magionů. K vidění budou historické záložní modely Magionu 1 a 2, řada přístrojů či jejich částí, ale také dobové fotografie a dokumenty. Část expozice je věnována současným mezinárodním projektům kosmického výzkumu. Celou výstavu doprovázejí ukázky kosmických zvuků.

Výstava je přístupná zdarma a nabízí bohatý doprovodný program v podobě tematických sobotních setkání s odborníky z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR a komentovaných prohlídek. Expozice bude pro návštěvníky otevřena také během Noci vědců. Součástí výstavy bude slavnostní premiéra dokumentárního filmu o Magionu 1.


Program doprovodných akcí pro veřejnost:

Sobotní tematická setkání a komentované prohlídky:

Sobota 8. září 2018
15:00
Příběh družic Magion (Ing. Jaroslav Chum, Ph.D.)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 15. září 2018
15:00
Hudba kosmického plazmatu (prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 22. září 2018
15:00
Cesta ke Slunci: sonda Solar Orbiter (Ing. Jan Souček, Ph.D.)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 29. září 2018
15:00
Máme signál! Příjem a řízení družic Magion (Ing. František Hruška)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 6. října 2018
14:00
Dobyvatelé Marsu (Ing. Jan Lukačevič)
15:00 Kolik stupňů má vesmírné plazma? (Ing. Kamil Kubát)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 13. října 2018
15:00
Cílem je Saturn: příběh sondy Cassini (RNDr. David Píša, Ph.D.)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 20.října 2018
15:00
Magion na dálkové ovládání (RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D.)
16:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

Sobota 27. října 2018
10:30
Nejen na Zemi se blýská (Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.)
12:00 konec výstavy

***

Pátek 5. října 2018
Noc vědců
17:00–22:00
Bleskové experimenty
17:00–22:00 Setkání s vesmírem: komentovaná prohlídka výstavy

***

Středa 24. října 2018
40. výročí vypuštění Magionu 1
17:00
Magion. Malý krok pro člověka, velký krok pro československou vědu a techniku
Projekce nového filmu o Magionu 1 za účasti Ing. Jaroslava Vojty, hlavního konstruktéra družice

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Akademie věd ČR, Středisko společných činností AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR

Vás srdečně zvou na výstavu

18–18

Století státního svátku

7. 5. 201820. 7. 2018

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky bude mimořádně vystaven originál Prvního návrhu Washingtonské deklarace v Galerii Věda a umění v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Deklaraci sepsanou T. G. Masarykem, která prohlašovala nezávislost československého národa, vystavuje Masarykův ústav a Archiv AV ČR vůbec poprvé ve své historii. Vzácný dokument může být vystaven pouze pět dní, poté jej nahradí kopie. Originály proto budou veřejnosti přístupné pouze od pondělí 7. 5. do pátku 11. 5. 2018 včetně státního svátku 8. 5.

Expozice nabízí dosud neznámé exponáty z archivů, fondů a sbírek historických ústavů Akademie věd ČR, autentické zvukové záznamy z Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, fotografie a plakáty neznámých autorů z dokumentačních sbírek, historické dokumenty nebo dobový audiovizuální materiál. Řada exponátů a dokumentů byla pro výstavu též získána z dalších archivních a muzejních institucí z ČR.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky pro veřejnost

15. května v 17:00 hod.
Proměny 28. října v letech 1945–1988/89 s historikem Jiřím Kocianem z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

17. května v 17:00 hod.
Státní festivity ve vojsku 1918–1945 s historikem Zdenko Maršálkem z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

19. června v 17:00 hod.
Oslavy 28. října v meziválečném Československu s historičkou Dagmar Hájkovou z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Muzejní noc, 9. června, 19:00–23:00 hod.
Komentované prohlídky výstavy během večera s historikem Jaroslavem Šebkem z Historického ústavu AV ČR.

Komentované prohlídky pro školy, 10:00 hod.
Rezervace: kopecka@ssc.cas.cz

15. a 22. června
Proměny 28. října v letech 1945–1988/89 s historikem Jiřím Kocianem z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

28. června
Oslavy 28. října v meziválečném Československu s historiky Dagmar Hájkovou a Jaroslavem Šebkem.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Akademie věd ČR

Akademická společnost Aloise Musila, z. s.

Orientální ústav Akademie věd ČR

Středisko společných činností AV ČR

Vás srdečně zvou na výstavu

SYN POUŠTĚ

Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868–1944)

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

21. 2. 201812. 4. 2018

Výstava Syn pouště představuje unikátní výběr fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a spisovatele prof. ThDr. Alois Musila, dr. h. c., z přelomu 19. a 20. století. Jeho fotografie z cest po Orientu zasluhují pozornost, jsou totiž osobitým obrazovým zápisníkem vědce, který je pořizoval především pro dokumentační účely.

Více informací: www.aloismusil.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Akademie věd ČR

Ústav přístrojové techniky AV ČR

Středisko společných činností AV ČR

KUK

Nástroje poznání

29. 11. 201731. 1. 2018

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

Ve 20. století pozměnila vztah mezi vědou a technikou vědeckotechnická revoluce. Došlo v ní k těsnému spojení vědeckého a technického vývoje a rozvoj poznání se stal jedním z podstatných hybatelů pokroku. V moderní době věda působí na společnost především prostřednictvím techniky. Technické přístroje nám umožňují nahlédnout do světů, jež jsou lidskému oku skryty, usnadňují výrobní procesy, pomáhají zkoumat lidské tělo apod. Vydejte se na cestu poznání díky přístrojům, které nám to umožňují.

Přístroje, jakými jsou například mikroskopy, slouží jako prostředky poznání mediace okolního světa. Jako takové bývají častokrát opomíjeny, přestože hrají mnohdy klíčovou roli. Utvářejí náš pohled na realitu. Umožňují nám dívat se dál a hlouběji. Jsou i naším oknem do světa vědy. Podobně jako při pohledu z okna nevnímáme okno samé, ale výhled, který nám nabízí, i při pohledu do okuláru nebo na obrazovku mikroskopu nevnímáme přístroj, ale obraz, který díky němu vidíme. Odhalte nové informace pouhým okem v soustředěné atmosféře vědecké laboratoře.

Výstava s názvem KUK aneb Nástroje poznání je výpravou z makrosvěta až do světů nano a kvantových technologií. Čtyři tematické okruhy vás seznámí s výzkumy a přístroji z laboratoří vědkyň a vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Dozvíte se, že klasické mikroskopy jsou dnes nahrazovány mikroskopy elektronovými, že svařujeme pomocí laseru, můžeme pozorovat levitující chlazené nanočástice. Sami si můžete otestovat elektrickou činnost vlastního srdce pomocí programu vyvinutého vědci z oddělení Medicínských signálů ale také ocenit krásu prvního stolního elektronového mikroskopu na světě.

Ústav přístrojové techniky

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR slaví v letošním roce výročí 60 let od svého založení. Elitní výzkumný ústav prošel za šest dekád několika proměnami. Dlouhodobě se řadí k prestižním a odborníky vysoce váženým institucím. V prvních desetiletích své existence pokrýval především výzkum elektronové optiky a mikroskopie, jaderné magnetické rezonance, infračervené spektroskopie a po objevu laserů i problematiku kvantových generátorů světla. V pozdější době se zaměření rozšířilo o snímání a zpracování biomedicínských signálů, problematiku velmi nízkých teplot, pokročilé metody světelné optiky včetně manipulace malými objekty pomocí světla a o řadu unikátních technologií opracování materiálů.

Většina výzkumných aktivit se uplatňuje při spolupráci s partnery akademických nebo vysokoškolských pracovišť, ale i v průmyslových podnicích. Výsledkem spolupráce je řada unikátních přístrojů, často prvních svého druhu u nás i ve světě - elektronové mikroskopy, elektronový litograf, lasery a celé interferometrické systémy pro přesné odměřování, spektrometry, kryogenní systémy, systémy pro neinvazivní snímání komplexní informace o stavu lidského těla atd.

Ústav se pyšní řadou významných úspěchů a ocenění. Prvním byla zlatá medaile udělená na EXPO 1958 v Bruselu za stolní elektronový mikroskop SEM Tesla BS242. Z novějších ocenění jde například o Národní cenu Česká hlava (2005) a cenu Česká hlava – Inovace (2013) za významné úspěchy v elektronové mikrsokopii. Dále jde zejména o ocenění za software pro diagnostiku pacientů se srdečním selháním či trojí vítězství v soutěži o Cenu Wernera von Siemense – poslední je za rok 2017. Mezi nejvýznamnější publikace v časopisu Nature patří článek o experimentálním potvrzení principu „tažného“ svazku. Úspěchem je i udělení Zlaté medaile na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu za „Nový systém pro bezkontaktní kalibraci měřicích bloků ve spolupráci se společností Mesing“.

DOPROVODNÝ PROGRAM

10. a 25. ledna 2018 v 17:00 hod.

Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost.

Zdeněk Buchta, z oddělení Koherenční optiky, vás provede čtyřmi tematickými okruhy výstavy a přiblíží práci vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Více informací

www.isibrno.cz


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Akademie věd ČR
Filosofický ústav AV ČR
Středisko společných činností AV ČR
Elg, z. s.

NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003

6. 9. 2017 – 25. 10. 2017

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

Výstava NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 je věnována klíčové osobnosti česko-norských kulturních vztahů. Mapuje životní osudy a rozsáhlé dílo literární historičky, komenioložky a překladatelky Milady Blekastadové, rozené Topičové, která od svých 16 let žila v Norsku a zcela zásadně se zasloužila o propagaci české literatury v této zemi. Výstava klade důraz na její komeniologická bádání, překladatelské dílo i zásluhy o podporu českého disentu.

Milada Blekastadová se narodila před sto lety do pražské nakladatelské rodiny Topičových. Od roku 1933 žila v Norsku a významně se zasloužila o zprostředkování kulturních a osobních kontaktů mezi Norskem a českými zeměmi. V češtině v jejím překladu vyšla díla Ingeho Krokanna či Tarjeie Vesaase, do norštiny přeložila české pohádky, Komenského Labyrint světa a ráj srdce, ale i díla významných moderních českých spisovatelů, jako jsou Karel Čapek, Ivan Klíma, Milan Kundera, Václav Havel či Ludvík Vaculík. Norům též představila českého nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Neveřejně podporovala český kulturní disent a udržovala kontakty s významnými osobnostmi české kultury v Československu i v exilu. Zasloužila se o rozvoj světové komeniologie a dlouhodobě též působila na Univerzitě v Oslu, kde ovlivnila nejen mnoho norských slavistů, ale také literárních vědců a překladatelů. Jako „velvyslankyni české vědy a kultury“ jí v roce 1997 prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy. Navíc po sobě zanechala nepřeberné množství vědeckých materiálů a podkladů i rozsáhlou korespondenci dokumentující události velké části 20. století.

Výstava čerpá především z této bohaté pozůstalosti, která se nachází částečně v Národní knihovně v Oslu, částečně v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR v Praze.

Více informací: https://miladablekastad.com/

Projekt NEVIDITELNÝ MOST. MILADA BLEKASTADOVÁ 1917–2003 zahrnuje také putovní výstavu v česko-norském provedení, která se postupně představuje na různých místech v České republice i v Norsku.

Autoři výstavy:
Karolína Stehlíková, Elg, z. s.
Vladimír Urbánek, Filosofický ústav AV ČR
Eva Spira, nezávislá badatelka, Oslo

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně ji podpořily výzkumný program Strategie AV21, Nadace Solgløtt, Ministerstvo kultury ČR a NORLA, centrum pro podporu norské literatury v zahraničí.

Záštitu projektu udělila prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně AV ČR, Siri Ellen Sletnerová, velvyslankyně Norského království v ČR, a Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku.

Partnery projektu jsou Skandinávský dům, Český rozhlas Vltava, Knihovna Václava Havla a Středisko společných činností AV ČR.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Úterý 26. září 2017, 17.00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Vyprávění „Já, Láďa“ z dílny spolku Storytelling CZ. Vzpomínky Milady Blekastadové na dětství v rodině Topičových v meziválečné Praze. Dramaturgie: Petr Pláteník. Vyprávějí Markéta Holá a Barbora Schneiderová.

Čtvrtek 14. září 2017, 17.00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Daniela Mrázová z nakladatelství Elg, z. s., provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Čtvrtek 5. října 2017, 17:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR provede výstavou a seznámí s osudy a vědeckou prací Milady Blekastadové.

Komentované prohlídky se konají ve spolupráci se Skandinávským domem a za podpory statutárního města Brna.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Akademie věd ČR
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

AD INFINITUM Pohlédněte do hlubin vesmíru

12. 5. 2017–4. 7. 2017
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

AD INFINITUM neboli do nekonečna je název výstavy, jež nás zavede do hlubin vesmíru, seznámí se špičkovým českým výzkumem a představí unikátní instalaci černé díry. Pojímá vesmír tak, jak ho nyní známe a jak ho zkoumají vědci z Astronomického ústavu Akademie věd. Galerie Věda a umění propojuje jedinečným způsobem dva elementy – vědu a umění – a dává tak vzniknout ojedinělé expozici, která nás přenese do prostoročasu kolem extrémně hmotného objektu ve vesmíru a umožní zaposlouchat se do rentgenových vln převedených na frekvenci slyšitelného zvuku.

Výstava také přibližuje mezinárodní výzkumné programy, jako je zapojení do Evropské jižní observatoře, Evropské kosmické agentury či evropského projektu Strong Gravity zaměřujícího se na výzkum černých děr. Astronomický ústav AV ČR je významnou součástí těchto evropských výzkumů představujících horizonty lidského poznání.

„Černé díry jsou pro veřejnost vzrušujícím tématem, věřím, že výstava návštěvníky zaujme. K vidění budou navíc i mimořádné úspěchy české astronomie ve výzkumu vesmíru, kterých dosáhla ve spolupráci s těmi nejlepšími institucemi světa,“ dodává k instalaci jeden z autorů výstavy Pavel Suchan.

Černá díra na vlastní kůži

Černé díry poskytují klíčové spojení mezi Einsteinovou teorií gravitace a skutečnými kosmickými objekty, které mohou astronomové ve vesmíru pozorovat a studovat. Informace získané ze záření o různých vlnových délkách nám pomáhají pochopit radiační procesy probíhající v místech se silnou gravitací v blízkosti černých děr. Černé díry je téměř nemožné vidět přímo, proto pozorujeme hmotu pohybující se v těsné blízkosti těchto objektů. Ta buď krouží kolem nich, padá na ně, nebo je vyvrhována z jejich okolí a může odhalit jejich vlastnosti.

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. je jednou z nejstarších vědeckých institucí a vedoucím vědeckým pracovištěm v oboru astronomie a astrofyziky v ČR. Významnou měrou se podílí na činnosti, jež umožňuje členství České republiky v Evropské jižní observatoři (ESO) a Evropské kosmické agentuře (ESA). Čeští astronomové pracují v rámci evropské spolupráce mj. jako vedoucí projektu Strong Gravity, který zkoumá extrémní vesmírné objekty.

Autoři výstavy:
Michal Bursa
Michal Dovčiak
Soňa Ehlerová
Pavel Suchan
Jiří Svoboda

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně podpořil výzkumný program Strategie AV21 a Astronomický ústav AV ČR.

Více informací: www.asu.cas.cz www.avcr.cz

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Středa 24. května 2017, 17:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Vědci z Astronomického ústavu AV ČR zkoumající extrémně hmotné objekty ve vesmíru, především černé díry, vás provedou výstavou a vysvětlí, co by se s vámi dělo v její blízkosti.

Sobota 10. června 2017, 19:00–01:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Pražská Muzejní noc. Pozorování noční oblohy dalekohledem v zahradě Akademie věd ČR. Komentované prohlídky s autory výstavy ve 20:00 a 22:00.

Středa 21. června 2017, 17:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka pro veřejnost. Vědci z Astronomického ústavu AV ČR zkoumající extrémně hmotné objekty ve vesmíru, především černé díry, vás provedou výstavou a vysvětlí, co by se s vámi dělo v její blízkosti.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Akademie věd ČR
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

OHROŽENÁ ARCHITEKTURA MĚSTA MOSULU

8. 2. 31. 3. 2017
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu seznamuje návštěvníky s architektonickým dědictvím města, jehož osud závažně poznamenaly ideologicky motivované útoky radikální skupiny Islámský stát. Výstavní expozice, v níž se prolíná archeologický a historický výzkum s moderními technologiemi, ukazuje současné možnosti zkoumání architektonických památek „na dálku“, především prostřednictvím dat dálkového průzkumu Země pocházejících například z amerických špionážních satelitních systémů. Zničené mosulské památky tak zásluhou českých odborníků znovu získávají svou původní, byť virtuální podobu. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost seznámit se s opomíjenou mosulskou architekturou a zároveň nahlédnout do činnosti Orientálního ústavu AV ČR.

V úterý desátého června 2014 obsadila severoiráckou metropoli Mosul radikální organizace Islámský stát. Proklamace nového chalífátu, vydaná o tři dny později, končí slovy: A nyní byste měli hrdě kráčet a těšit se ze spravedlivé a mírumilovné islámské vlády (…), i shledáte, jak velmi velký rozdíl to bude oproti nespravedlivé vládě sekulární. Výsledkem dvouleté „spravedlivé vlády“ tzv. Islámského státu je 12 000 zabitých mosulských obyvatel, 1,5 milionu vyhnanců a zcela zdevastované město, které před válkou patřilo k památkově nejhodnotnějším střediskům Blízkého východu.

Kulturní genocidě Mosulu padly za oběť nejcennější stavby, svědčící o pestré etnické a náboženské minulosti města. Skupina českých historiků a archeologů a jejich iráčtí spolupracovníci se rozhodli systematicky tyto kulturní ztráty mapovat. Cílem jejich projektu, který se od roku 2015 řeší v Orientálním ústavu Akademie věd ČR (program Strategie AV21), je shromáždit maximum informací o téměř padesáti záměrně zbořených islámských a křesťanských stavbách, ale i o architektuře dosud stojící. Získaná data budou po vědeckém vyhodnocení poskytnuta institucím, které se budou angažovat v poválečné obnově města.

Výstava Ohrožená architektura města Mosulu předkládá první výsledky projektu a je svého druhu pokusem o digitální obnovení nenávratně zničených hodnot města. Tam, kde to dochované podklady umožňují, byly vytvořeny přesné digitální modely staveb. Pramenná základna je však velmi nevyrovnaná: mosulská historická architektura se přes své nesporné umělecké hodnoty nestala předmětem systematické dokumentace a hloubkového studia; od roku 2003 je město z bezpečnostních důvodů západním badatelům prakticky nepřístupné. Některé zaniklé stavby tak nebyly dokumentovány ani jedinou fotografií a je dnes nemožné určit jejich umělecko-historický význam.

Ačkoli tragédie mosulské urbicidy zdaleka neskončila a na sčítání škod je ještě brzy, autoři výstavy doufají, že lze mezi odstřelenými i stále stojícími historickými dominantami města stále najít jednotlivé objekty, které bude možné po válce v různém rozsahu konzervovat a vrátit jim alespoň část jejich původní hodnoty a krásy.

Autoři výstavy:
Ondřej Beránek a Miroslav Melčák, Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Karel Nováček, Univerzita Palackého v Olomouci
Lenka Starková, Západočeská univerzita v Plzni

DOPROVODNÝ PROGRAM

27. února 2017, 16:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1'
Komentovaná prohlídka s autory výstavy Karlem Nováčkem, Lenkou Starkovou, Miroslavem Melčákem a Ondřejem Beránkem.
20. března 2017, 16:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1
Komentovaná prohlídka s autory výstavy Lenkou Starkovou, Karlem Nováčkem, Miroslavem Melčákem a Ondřejem Beránkem.

Výstavu financovala Akademie věd ČR a finančně podpořil výzkumný program Strategie AV21 a Orientální ústav AV ČR.

Více informací o projektu: www.monumentsofmosul.com

Facebook: Monuments of Mosul in Danger

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

JOSEF SUDEK: V ATELIÉRU

ze sbírky negativů Ústavu dějin umění Akademie věd ČR
2. 12. 201627. 1. 2017
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

 

Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná na závěr roku jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976), představí fotografie ateliérů pražských umělců formou autorských newprintů z originálních negativů Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.

Pro výstavu Josef Sudek: V ateliéru v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR kurátoři výstavy vybrali 57 fotografií z ateliérů deseti pražských umělců, jejichž tvorbu Sudek systematicky dokumentoval. Vedle ateliérů známých sochařů Bohumila Kafky, Josefa Wagnera, Josefa Mařatky a Hany Wichterlové bude možné nahlédnout do pracovny malíře Andreje Bělocvětova, jehož se Sudkem pojilo pevné přátelství, nebo Oty Janečka, který rovněž patřil mezi Sudkovy blízké přátele. Další fotografie představí tvůrčí prostředí i „menších“ umělců, pro něž ovšem měl Sudek často slabost. Jde o sochaře Jiřího Jašku, malíře Františka Zikmunda, Viléma Plocka a Emanuela Famíru.

V roce 1978 předala Anna Fárová na přání sestry fotografa Boženy Sudkové do Ústavu dějin umění AV ČR více než 13 000 negativů. Jedním z největších souborů této komerční části Sudkovy pozůstalosti jsou negativy fotografií obrazů, kreseb a soch téměř 800 umělců. Vedle reprodukcí uměleckých děl konvolut obsahuje v právě pohledy do ateliérů a portréty samotných umělců, kteří v nich pracovali.

Snímky vybrané pro tuto výstavu stojí na pomezí volné a zakázkové fotografie Josefa Sudka. Představují osobní příběhy umělců i samotného fotografa a nabízejí pozoruhodné dokumentární srovnání s důvěrně známým prostředím Sudkova vlastního ateliéru a jeho zahrádky na Újezdě. Současně tematizuje intimní a často tajnosnubný charakter prostoru, v němž se rodí obraz, socha nebo kresba, v případě Sudka i fotografie.

Snímky ateliérů se ve sbírce dochovaly pouze v negativech a vystavené fotografie tedy nejsou originálními pozitivy, ale tzv. newprinty, tj. což jsou bromostříbrné fotografie z originálních negativů, které zhotovil v roce 2016 fotograf Vlado Bohdan ve fotokomoře Ústavu dějin umění AV ČR. Newprinty byly vytvořeny formou kontaktních otisků v původních velikostech negativů (13 x 18 nebo 10 x 15 cm).

K výstavě bude vydán katalog s textem Vojtěcha Lahody.

Výstavu pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v rámci projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví (2016–2020)”, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci program NAKI II.

Vstupné na výstavu zdarma

Informace o výstavách, akcích a doprovodných programech na www.popularizace.avcr.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM

15. prosince 201617:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy a autorem newprintů fotografem Vladem Bohdanem

12. ledna 2017, 16:00, Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1
Prohlídka fotokomory a fototéky Ústavu dějin umění AV ČR s ukázkou tvorby newprintů a uložení originálních negativů i pozitivů fotografií Josefa Sudka (omezeno na 10 míst, rezervace: janotova@udu.cas.cz)

26. ledna 2016, 17:00, Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1
Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy a autorem newprintů fotografem Vladem Bohdanem

Partneři výstavy: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Akademie věd ČR
Státní fond kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Galerie Kodl

Informace: www.sudekproject.cz
www.udu.cas.cz

Kontakt: sudekproject@udu.cas.cz

Ilustrační fotografie pro média:
Fotografie lze na vyžádání získat v tiskové kvalitě ve fototéce ÚDU AV ČR
e-mail: janotova@udu.cas.cz nebo tel.: 221 183 509

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Akademie věd České republiky
Polský institut v Praze
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

SIENKIEWICZ 1846–1916–2016

První polský nositel Nobelovy ceny za literaturu a jeho české publikum

15. 11.20. 12. 2016
Foyer Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny a 17. 11. 2016, 10–18 hodin

Vernisáž 30. 11. 2016, 17 hodin

Přesně v den stého výročí úmrtí Henryka Sienkiewicze, v úterý 15. listopadu 2016, bude v Akademii věd České republiky otevřena výstava věnovaná českým stopám v životě prvního slovanského nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Jaký ohlas vzbuzovalo jméno Henryka Sienkiewicze v českých zemích, která místa zde navštěvoval a jak jeho ostatky putovaly po celém Československu, představuje výstava připravená Polským institutem v Praze a Národním muzeem v Kielcích, které spravuje Sienkiewiczovo dávné letní sídlo, zámeček v Oblęgorku, dnes věnované životu a dílu svého slavného majitele.

Henryk Sienkiewicz patří mezi zřejmě neznámější a nejpřekládanější polské autory. Literární historik Andrzej Babuchowski s nadsázkou přirovnal jeho román Quo Vadis k Harrymu Potterovi své doby. Sienkiewicz inspiroval umělce i státníky – silnými obrazy plnými vůle, osobní cti a morálky. Zdálo by se, že tyto hodnoty muselo turbulentní 20. století smést – jenže autor Křižáků stále náleží mezi oblíbence čtenářů, filmařů a nově třeba i tvůrců komiksu.

Akademie věd je symbolické místo: právě před sto lety prohlásil profesor Josef Zubatý, její tehdejší předseda: „Je nemnoho jmen tak blízkých našemu srdci, jako jméno Henryka Sienkiewicze. Mimo vlast se jeho díla jen málokde stala v takové míře národním majetkem, jako u nás. Náš národ dokázal spravedlivě ocenit bohatství Sienkiewiczovy představivosti, jeho tvůrčí sílu, díky níž jsou jeho hrdinové jakoby odlití z bronzu, dokonalost jeho formy, slovem všechny přednosti, které činí čtenářům jejich spisovatele drahým.“

Kromě výročí úmrtí si letos připomínáme sto šedesát let od autorova narození. I proto byl rok 2016 vyhlášen oficiálním Rokem Henryka Sienkiewicze. Jeho vyvrcholením v Česku není jen prezentace putovní výstavy na půdě Akademie věd ČR, ale také Noc s Henrykem v kultovním kině Bio Oko v Praze na Letné, kde svoji verzi „nobelisty“ představí mladí autoři komiksů nebo studenti.

Vstupné na výstavu zdarma.

Informace o výstavách, akcích a doprovodných programech na www.popularizace.avcr.cz.

DOPROVODNÝ PROGRAM

30. listopadu 2016, 17:00 hod., foyer, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Komentovaná prohlídka a vernisáž

Prohlídka i vernisáž se uskuteční za účasti ředitele Národního muzea v Kielcích Roberta Kotowského, velvyslankyně Polské republiky v ČR Grażyny Bernatowicz a odborného konzultanta výstavy a historika působícího v Akademii věd ČR Romana Barona.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.,
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA POMNÍK VÁCLAVA DOLEJŠKA

15. 11.25. 11. 2016

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny a 17. 11. 2016 od 10–18 hodin

Dne 7. října 2016 se v Ústavu termomechaniky AV ČR konalo hodnocení výtvarně-architektonických návrhů na zpracování návrhu pomníku profesora Václava Dolejška, významného českého fyzika.

Záměrem soutěže bylo vytvořit formou uměleckého díla odkaz, který by vyjádřil Dolejškovy zásluhy o rozvoj experimentální fyziky a jeho odvahu dát své schopnosti do služeb odboje proti nacistům.

Předběžně se počítá s tím, že pomník bude umístěn do středu nově vzniklého parku na Mazance před akademickými budovami na pražském Ládví u ulice Dolejškova.

Porota sestavená z významných představitelů české výtvarné a architektonické scény a ze zástupců Akademie věd ČR vybrala z 28 soutěžních návrhů pět nejvhodnějších, které odborníci vyhodnotili jak z umělecké, tak z technické stránky jako nejlépe zpracované. Porota se však neshodla na jednoznačném vítězi, jehož dílo by doporučila k okamžité realizaci. Návrhy proto vybrala bez udání pořadí a ke každému z nich sepsala doporučení a připomínky.

Porota se rozhodla iniciovat druhé kolo, ve kterém by se mělo ukázat, zda je možné vybrané návrhy po finanční, technologické i kvalitativní stránce realizovat. Ve druhém kole, které se uskuteční po ukončení výstavy, budou přepracované návrhy znovu předloženy porotě k posouzení a bude vybrán konečný návrh.

Výstava představuje všechny soutěžní návrhy, které byly do soutěže přihlášeny. Návrhy poté poputují do Ústavu termomechaniky AV ČR, kde je bude možné zhlédnout do konce ledna 2017.

Vstupné na výstavu zdarma.

Informace o výstavách, akcích a doprovodných programech na www.popularizace.avcr.cz

Odkaz na autobiografii prof. Václava Dolejška http://casopis.vesmir.cz/clanek/vaclav-dolejsek-1895-1945

Odkaz na stránky vyhlášení soutěže http://www.it.cas.cz/cs/pomnik-soutez

 

Kontakt – Mgr. Marie Kajprová
E-mail: kajprova@it.cas.cz
Telefon: +420 266 053 154
www.it.cas.cz

 

Pět vybraných návrhů:

Návrh č. 4, autor: Jakub Lipavský

 

Návrh č. 9, autor: Akad. soch. František Svátek

 

Návrh č. 13, autoři: MgA. Roman Černohous, MgA. Štěpán Beránek, Ing. arch. Jiří Lukeš

 

Návrh č. 18, autoři: MgA. Jan Kovářik, dipl. Ing. Jan Proksa

 

Návrh č. 25, autoři: Akad. soch. Ladislav Sokoráč, Ing. arch. Ondřej Tuček, spolupráce: Ing. arch. Lenka Belánská

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Literární archiv a Muzeum literatury v Bruselu
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

MRAMOR SE JÍ STUDENÝ

5. 10.25. 10. 2016
Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin

I když se dnes surrealismus jeví jako jeden z nejvýznamnějších uměleckých rysů frankofonní Belgie 20. století, je překvapující, že jako takový byl doceněn až v posledních letech. Pozdní uznání mu však bylo svým způsobem příznivé, neboť řada umělců se k němu mohla hlásit po svém, ačkoli jinde byl „historický“ surrealismus prohlášen již za „mrtvý“.

Výstava Mramor se ji studený seznamuje české publikum s uměleckou a literární aktivitou, kterou rozvíjeli belgičtí avantgardní malíři a básnici od dvacátých let 20. století a jíž se současní umělci dosud inspirují.

Unikátní expozice mapuje cesty, které vedly od prvních tvůrců belgické avantgardy až k jejím současným – legitimním i nelegitimním – dědicům. Některé exponáty dokládají, že umělecká revoluce dvacátých let nepropukla jen v Paříži, ale také v Bruselu, což se v historii avantgardních hnutí dlouho opomíjelo.

Vystavené originální fotografie, koláže, časopisy, korespondence, rukopisy a jednotlivé publikace dokumentují zejména činnost belgických surrealistů a jejich následovníků v širším kontextu spolupráce a konfliktu s jinými avantgardními skupinami.

Provokativní vážnost Paula Nougého a René Magritta, hravost koláží Theodora Koeniga či parodická dekonstrukce díla opakovaným vytvářením jeho modelu Alice Piemme, výsměch společenským kódům v rafinovaně estetické podobě Marcela Mariëna, invence Christiana Dotremonta a duch přátelství pronikající tím vším otevírá návštěvníkovi této výstavy jedinečný a doposud ne zcela prozkoumaný svět.

Část výstavy představuje také vzácné dokumenty shromážděné bruselským Literárním archivem, který se věnuje československému exilu v době normalizace. Soubor archivních dokumentů je v Literárním archivu shromažďován od roku 1985 a jeho součástí jsou exilové pozůstalosti po řadě významných osobností, jakými byly např. Ivan Diviš, Lubomír Sochor, Bohuslav Brouk, Petr Král, Jan Vladislav, A. J. Liehm, ale i část pozůstalosti Tomáše Bati.

Literární archiv spolupracuje s řadou vědeckých institucí a muzeí v Belgii i v zahraničí, organizuje výstavy a systematicky rozvíjí publikační činnost, díky níž jsou zpřístupněny cenné literární dokumenty. V roce 2014 uzavřel dohodu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a s Filosofickým ústavem AV ČR. Tato výstava je jedním z výstupů oboustranné spolupráce.

DOPROVODNÝ PROGRAM

5. října 2016, Francouzský institut, Štěpánská 644/35, Praha 1
18:00Avant-garde et surrealisme en Belgique francophone
Přednáška ředitele Literárního archivu a Muzea literatury v Bruselu Marca Quaghebeura (ve francouzském jazyce, tlumočeno do češtiny)

6. října 2016, Knihovna Akademie věd ČR, oválná studovna, Národní 3, Praha 1
17:30Kulatý stůl

Diskuse u kulatého stolu s předními českými odborníky na téma belgického surrealismu a evropských avantgard. Hosté: prof. Jan Rubeš, výtvarník Bruno Solařík, spisovatel a básník Petr Král.

(v českém jazyce)

Vstupné na výstavu zdarma.

Informace o výstavách, akcích a doprovodných programech na www.popularizace.avcr.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DNEŠNÍ ENERGETICKÝ SVĚT

adresa: Galerie Věda a umění, Národní 1009/3
termín konání: 15. 8. – 27. 9., po-pá 10:00–18:00
bezbariérový přístup: ano
kontaktní osoba: MgA. Tereza Kopecká, kopecka@ssc.cas.cz, +420 221 403 422

160817-energeticky_svet

Vstupné na výstavu zdarma.

Jaké známe druhy energie a jak se dostává do našich žárovek? Co je jaderná fúze a kolik energie spotřebuje mikrovlnná trouba? Nejen na tyto otázky naleznete odpověď v Galerii Věda a umění v Akademii věd ČR. Vzdělávací výstavu Dnešní energetický svět připravila Akademie věd ve spolupráci s energetickou společností E. ON a obecně prospěšnou společností TERRA-KLUB o.p.s.

Ať už si připouštíme nebo ne, trvale udržitelný rozvoj, rostoucí cena energií, ubývající zásoby energetických surovin a dopady energetiky na životní prostředí se týkají každého z nás. V důsledku stále vyšších nároků dnešní civilizace na energii je potřeba pomýšlet na dostupnost energetických zdrojů v budoucnosti. Současné energetické zásoby velmi rychle ubývají a vyčerpatelnost některých zdrojů se pohybuje v řádu desítek let. Výstava divákům nabízí vhled do světa energetiky populárně-naučným způsobem.

Kromě řady zajímavých informací zde nechybí ani názorné ukázky předmětů, které zajišťují, aby se zejména elektřina dostala vždy správně tam, kam má, spolehlivě a bezpečně. Součástí výstavy je unikátní soubor historických úrazových plakátů či fotokoutek, ve kterém se můžete zvěčnit třeba jako elektrikáři.

160817-energeticky_svet_2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

OZVĚNY EXPO 2015

adresa: Galerie Věda a umění, Národní 1009/3
termín konání: 24. 5.–29. 7. 2016, po-pá 10:00–18:00
Zavřeno od 4. – 6. 7. 2016 z důvodu státních svátků.
bezbariérový přístup: ano
kontaktní osoba: Ing. Eva Jurková, e-mail: jurkova@ssc.cas.cz, tel.: 734 261 737
pořadatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Na světové výstavě Expo 2015 v Miláně se poprvé v historii představily se svými expozicemi i čtyři ústavy Akademie věd ČR. Jejich vybrané exponáty doplněné o interaktivní prvky teď mají možnost spatřit a vyzkoušet si i návštěvníci výstavy Ozvěny Expo 2015, která se koná od 24. května do 29. července 2016 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Světová výstava Expo 2015 v Miláně nesla motto „Feeding the Planet, Energy for Life“. I to se odrazí na exponátech pražských Ozvěn Expo 2015.

Ojedinělé propojení vědy a současného umění nabízí netradiční pohled na děje, které jsou mnohdy těžko pochopitelné. Plastický Subliminal, výsledek spolupráce Ústavu experimentální botaniky AV ČR a výtvarníka Federico Díaze, přivádí návštěvníky do tajů odhalení genetického plánu pšenice, který jako první na světě vyluštili a přečetli vědci ze zmíněného ústavu Akademie věd ČR. Plastika Subliminal, která byla k vidění v Milánu, je pro účely výstavy v Akademii věd unikátně rozšířena a obohacena o interaktivní prvek. Exponát doprovází pšeničný déšť, který navrhl Federico Díaz a zkonstruoval Miroslav Švec. Přímo do deště přitom mohou návštěvníci vstoupit.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, který hledá léky na civilizační choroby, připravil společně s výtvarníkem Jakubem Neprašem tepající videoprojekci Buňka, která ukazuje složitost fungování lidského organismu. Botanický ústav AV ČR představuje unikátní Skleněnou knihu s živými houbami fotografky Suzanne Pastor. Odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR předvádí futuristický bioreaktor budoucnosti jako možné řešení problémů s produkcí potravin.

Na výstavě jsou k vidění také exponáty dalších českých vystavovatelů. KOMA Modular s.r.o. zapůjčila model českého pavilonu, který získal bronzovou cenu za architekturu v kategorii do 2000 m2. Vystaveny jsou též fotografie Barbory Šlapetové, na nichž zachycuje monument Hydal – Free Form Gate od společnosti NAFIGATE Corporation a.s., která získala cenu za nejlepší inovaci EXPO 2015 v Miláně.

Návštěvníci se budou moci projít Virtuálním lesem autorů Davida Sivého a Andreje Boleslavského. Spoluautory konceptu a architektonického řešení jsou Jan Tůma a Jindřich Ráftl ze studia R/FRM. Instalaci produkovala společnost Full Capacity, s.r.o. Dílo vzniklo v rámci tvorby instalace Laboratoř ticha pro Český pavilon světové výstavy EXPO2015.

Autoři: Dávid Sivý & Andrej Boleslavský
Spoluautoři konceptu a architektonického řešení : Jan Tůma a Jindřich Ráftl, studio R/FRM
Produkce: Full Capacity, s.r.o.
Poděkování: CaptureReality
Dílo vzniklo v rámci tvorby instalace Laboratoř ticha pro Český pavilon světové výstavy EXPO2015


Výprava do světa rostlin

11. 6. 2016 19:00–01:00
Vydejte se s námi za poznáním životních procesů rostlin a jejich DNA. Vědecké metody se naučíte na interaktivním workshopu. Zábava zaručena!
Navíc vás čeká soutěž, jejíž výherci si na den mohou vyzkoušet práci v laboratoři.
Pozn.: Interaktivní workshop zajišťují pracovníci Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

EXPONÁTY

Subliminal
Expozice zavádí návštěvníka do mikrosvěta, který většině z nás zůstává utajený. Výtvarník Federico Díaz vytvořil tři reliéfy umělecky ztvárňující genetickou informaci pšenice, kterou zkoumají vědci z olomouckého týmu prof. Jaroslava Doležela. Na naší výstavě vidíte jeden z nich.

V plastikách Subliminal se otiskuje podprahové vidění reality a prostor zkoumání, které není možné měřit ani zaznamenat. Svět vědy a umění se zde setkává a Federico Díaz se snaží zprostředkovat vlastní pocit z této skutečnosti: „Díval jsem se na práci biologů svým filtrem, tak jak vnímám já realitu. Tento filtr mi pak umožnil vytvořit určitou formu. Kdybych k tvorbě přistoupil jiným způsobem, začal bych vizualizovat a ilustrovat. Tomu jsem se chtěl vyhnout, protože to nemá smysl – vědeckých ilustrací máme mnoho a jsou známé. Moje dílo je spíš abstraktní mapa či krajina.“


V reliéfu může návštěvník vidět genetickou informaci a jak přichází blíž, zaznamená další podrobnosti a nové detaily, stejně jako vědci při svém bádání. „Já bych si přál, aby v něčem neměnném, fyzickém, byla vidět dynamika a pohyb. Aby tam byl vidět růst, vazby, které navzájem komunikují, určitá kontinuita v jednotlivých formách, které divák vnímá. Každý reliéf jsem nejdřív vytvořil rukou a potom jej převedl do vícerozměrného objektu, aby se mohl pomocí frézy vyfrézovat do hmoty.“

Subliminal, autor fotografie Federico Díaz

Fotobioreaktor

Zabezpečení výživy lidstva – potravinová produkce – závisí na fotosyntetické aktivitě autotrofních organismů. To jsou nejenom rostliny, ale také nenápadné řasy a sinice, mikroskopické organismy, které se vyskytují ve všech přírodních prostředích. Miniaturní organismy zachycují uhlík z atmosféry ve formě oxidu uhličitého a umožňují tím jeho další využití v potravním řetězci. Řasy a sinice při svém růstu spotřebovávají nejen oxid uhličitý, ale také živiny, jako jsou fosfor a dusík, které způsobují znečištění povrchových vod (eutrofizace). Během svého růstu mohou řasy a sinice produkovat celou řadu biologicky hodnotných látek, využitelných pro lidskou výživu, pro výživu zemědělských zvířat nebo ve farmacii, jako například karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny, látky stimulující imunitní systém atd. Řasy a sinice mají navíc velký potenciál k produkci látek použitelných jako biopaliva nové generace. Právě atraktivní možnost výroby biologicky hodnotných látek, při které řasy během svého růstu spotřebovávají odpadní zdroje (průmyslové spaliny s vysokým obsahem oxidu uhličitého nebo odpadní voda), je důvodem, jenž vědce vede k intenzivnímu zájmu o tyto mikroorganismy.

Pro moderní výzkum řas a sinic se používají kultivační zařízení – fotobioreaktory. Jsou to speciální přístroje, které umožňují pěstování mikroorganismů v přesně stanovených podmínkách. Fotobioreaktor je vybaven světelným zdrojem, jímž je možné řídit přesnou intenzitu osvětlení a simulovat tak různá přirozená i umělá prostředí. Podobně se dají řídit další parametry, jako jsou např. teplota suspenze a také koncentrace oxidu uhličitého, kterým je sycena řasová suspenze během kultivace. Nezbytnou součástí fotobioreaktoru je možnost průběžného sledování řízených parametrů (teploty, světla, pH), aktuálního růstu řasové kultury a efektivity probíhajících fotosyntetických procesů. Tento přesně řízený systém kultivace umožňuje výzkum mikroorganismů v širokém spektru podmínek.

Fotobioreaktor, autor fotografie PSI


Půdní internet na kořenech stromů

Spolupráci houby s rostlinou můžeme někdy pozorovat i pouhým okem. Stromy v akváriu byly vypěstovány v substrátu naočkovaném mykorhizními houbami. Za ideálních podmínek jsou vidět různě zbarvené konce jemných kořenů. Vypadají jako malé prstíčky obalené v rukavici. Z těchto živných kořínků vybíhají vlákna podhoubí (mycelia). Odhaduje se, že síť podhoubí může zvýšit aktivní povrch kořenového systému využívaný k příjmu vody a živin až 700x.

Skleněná kniha

Spojení vědy a umění – mezi skleněnými stránkami knihy roste na živném médiu podhoubí. Živné médium obsahuje cukry, které se dodávají rostlinám pro udržení mykorhizní symbiózy. Exponát je dílem výtvarnice a umělecké fotografky Suzanne Pastor z Průhonic. Houbovou stránku provedli Miroslav Vosátka a Tereza Lukešová (Botanický ústav AV ČR).

Skleněná kniha


Deset tisíc experimentů (Fossil)

Rakovina. Cukrovka. Obezita. Civilizační choroby. Strašáci dnešní doby. Jak vznikají? Co všechno ovlivňuje, zda jimi onemocníme? Dědičnost. Vnější prostředí. Ale i náš přístup k životu. Onemocníme-li, spoléháme se na vědu, medicínu. Vědci se snaží rozkrýt, jak fungují zdravé buňky v lidském těle, jak se mění v nemocné, jak chorobné stavy zvrátit. Zkoumají v detailech i v celé složitosti procesy, jež v našem těle probíhají. Hledají a objevují látky, které mohou vstoupit do buňky, léčit nemoci, jež sužují a zkracují život stamilionů lidí. Jen jedna z deseti tisíc nově objevených sloučenin se však stává skutečným lékem. Cesta z laboratoře do lékárny trvá i patnáct let a náklady na vývoj činí až miliardu dolarů. Podívejte se, co se děje v laboratořích vědců, jak věda vstupuje do ozdravného procesu. Exponát vznikl ve spolupráci Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Jakuba Nepraše a společnosti Block, a. s.

Fossil, autor fotografie JAkub Nepraš

Virtual Forest

Žijeme v odtržení od přírody a naše pobývání ve městech, autech, supermarketech, kancelářích či výrobních halách postupně zaplňuje naše životy. Věčně nám něco chybí a snažíme se najít klid a smysl života všude jinde než tam, kde jsme mu nejblíže. Živá příroda je naším původním domovem, obklopuje nás, my jsme jí však zapomněli věnovat pozornost. Zapomínáme na jednoduché věci. Obyčejná návštěva lesa nám pak přijde uvolňující, dokonce zázračná. Projekt Laboratorium Silencii, který byl představen na světové výstavě Expo 2015 v Miláně, reaguje přímo na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. V přírodě nalézáme čas, který máme sami pro sebe, čím dál tím vzácnější ticho a klid. Třetinu České republiky pokrývá les, většinou volně přístupný komukoli. Jde o vzácné bohatství této země, jehož význam si často neuvědomujeme.
Fenoménu lesa využívá i instalace Virtual Forest (Virtuální les). Díky unikátním technologiím nás během okamžiku přenese doprostřed lesa. Po nasazení virtuálních brýlí se ocitáme mezi podivnými stromy. Sledujeme jejich kmeny, pohled klouže dolů na mech. Vše se odehrává v pointilistické snové estetice bodových mraků, ztrácející se v nekonečném virtuálním prostoru. Ozvěna skutečnosti. Vše jako ve snu, zakryto jemným oparem. Jedinou spojnicí s realitou je bílý strom, který existuje v obou světech – reálném i virtuálním.


V době, kdy se velká část lidských aktivit přesouvá do virtuálních světů, bychom neměli zapomínat na naše vzájemné propojení s přírodou. Pokud se k životnímu prostředí nebudeme chovat ohleduplně, může se v budoucnosti stát, že les bude existovat pouze ve virtuální podobě.

PET-MAT

Projekt PET-MAT letos slavil úspěch se svou lavičkou z PET lahví – tzv. PET(ch)air. Ta je složena ze speciálně vyvinutých PET „cihel“ PET(b)rick, na které má tým projektu PET-MAT registrovaný průmyslový vzor.
Český koncept stavební jednotky z recyklovaného PETu byl poprvé veřejně představen v českém pavilonu na milánském EXPO 2015, které se věnovalo klíčovým otázkám udržitelného rozvoje. V českém pavilonu se tak návštěvníci mohli posadit na lavičky, které jsou modulární, smontovatelné a nasvícené zespodu, takže v sobě spojují praktičnost, design a ekologickou udržitelnost.

PET-MAT, autor fotografie ČVUT FA

Architektura z plastu
Cihla z PETu, lavička či PETree dokazují nečekané možnosti druhotného využití PETu, ať už přímo z použitých PET láhví nebo ze speciálních tvárnic, které by mohly vznikat z recyklovaných PET láhví.
S nástupem 21. století existuje bezpočet možných využití polymerového materiálu. Unikátním příkladem je most vybudovaný ve skotském městečku Peeblesshire přes řeku Tweed. Je 30 metrů dlouhý, má nosnost 44 tun a při jeho stavbě byly použity výhradně recyklované plastové láhve. Další ukázkou, že se architektura z PET láhví stává novodobým fenoménem, je stavba EcoARK na Tchaj-wanu. Na realizaci této tříposchoďové budovy bylo použito 1,5 milionu plastových láhví. V objektu jsou zabudovány i zdroje solární energie, které umožňují, aby byl v noci osvětlen pomocí LED technologie.
Fenomén architektury z PET láhví popsali autoři projektu PET-MAT Kateřina Nováková a Henri Achten v knize 150 000 PET láhví – kniha o architektuře z PET láhví. Kniha ukazuje PET láhev jako stavební materiál a snaží se poukázat na nutnost sběru a znovuvyužití tohoto artiklu běžné denní potřeby.

Česká věda bojuje s viry

Výstava představuje formou unikátního exponátu jedinečné momenty ze soukromého i pracovního života významného vědce – chemika Antonína Holého. Jde o neopakovatelné amatérské i profesionální záběry, které návštěvníka provedou pestrým vědeckým prostředím, ve kterém profesor Holý pracoval a kde učinil své zlomové objevy při vývoji nových léčiv určených k léčbě virových onemocnění (AIDS, hepatitida B a další).

Příběh, který exponát vypráví, přibližuje Antonína Holého nejen jako člověka a vědce, za kterým stála mnohaletá mravenčí práce, ale také jako člověka se štěstím potkat správné lidi ve správný čas.
Projekt je unikátní obsahem i formou představení. Zájemci o vědu se například dozvědí, jak se liší bakterie od viru a jaký je rozdíl v přístupu k jejich eliminaci. Znázorněna je také nezbytnost mezinárodní odborné spolupráce, jejímž výsledkem jsou preparáty vyvinuté prof. Antonínem Holým.
Výstava vznikla z iniciativy Českých center a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Národním technickým muzeem v Praze. Autorem expozice je výtvarník Jáchym Šerých.

 

INFORMACE O VYSTAVUJÍCÍCH ÚSTAVECH AKADMIE VĚD ČR

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Laboratoře Ústavu experimentální botaniky sídlí v Praze a Olomouci. V celkem 14 laboratořích se vědci zabývají experimentálním výzkumem v oboru rostlinné biologie. Snaží se zjistit, „jak rostliny fungují“ – jaké děje probíhají uvnitř jejich orgánů a buněk. Jednotlivé laboratoře se věnují především molekulární biologii, buněčné biologii, biochemii, fyziologii a genetice.
Hlavním posláním ústavu je základní výzkum, ale některé projekty mají blízko k praxi. Jde například o vývoj potenciálního léčiva na bázi rostlinných hormonů nebo poživatelné vakcíny produkované rostlinami. Vědci ústavu také šlechtí odrůdy jabloní odolné proti chorobám nebo testují postupy čištění zamořené půdy a vody pomocí rostlin.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav spojuje organickou chemii s biologickými obory a medicínou. Hlavními okruhy jeho výzkumné činnosti jsou medicinální chemie, zaměřená na chemoterapii závažných a zhoubných onemocnění člověka, dále chemie vztahů mezi živými objekty v přírodě, která se soustřeďuje na ekologicky šetrné nezbytné zásahy člověka do přírody, a v neposlední řadě příprava nových materiálů vedoucích ke konstrukci nanostrojů.
Ústav se podílí na vzdělávání na univerzitní úrovni, vedení diplomových a doktorských prací a je sídlem komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru organická a bioorganická chemie.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav je místem dynamického rozvoje vědy a výzkumu v celé škále botanických oborů, počínaje klasickou taxonomií, biosystematikou a evolucí rostlin a vybraných skupin hub, ekologií, ekofyziologií, fytogeografií a mapováním vegetace a konče dendrochronologií, studiem anatomie dřeva, karyologickými a populačně genetickými studiemi. Výzkum se provádí jak v České republice, tak i v zahraničí, často též ve spolupráci se zahraničními partnery.
Ústav rovněž pečuje o mnohé genofondové sbírky (kosatce, pivoňky, růže, hrušně, jabloně), jejich rozvoj a všestranné využívání. Velmi významnou součástí činnosti je výzkumné využití, údržba a péče o Průhonický park, národní kulturní památku a památku světového dědictví UNESCO.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav pro výzkum globální změny je evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Globální změna se stala ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti s celosvětovým dosahem, a jeho řešení proto vyžaduje hluboké odborné poznání.
Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti. Ústav produkuje nové inovační postupy v oboru „čistá energie “ a „eko-inženýrství“, čímž vytváří potenciál vzniku nových zařízení a technologií a přispívá ke zlepšení environmentálního vzdělávání na všech stupních.

 

ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME PARTNERŮM PROJEKTU

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6. 4. – 11. 5. 2016, Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3

SEDM VĚŽÍ. KAREL IV. POHLEDEM AKADEMIKŮ (1316 – 2016)

Karel IV. patřil k jedné z nejvýznamnějších osobností středověké Evropy. Stěžejním záměrem výstavy je prostřednictvím několika vybraných témat představit Karla IV. a jeho dobu ve výzkumných programech Akademie věd ČR a důstojným způsobem tak připomenout 700. výročí jeho narození. Je zřejmé, že vzhledem k dlouhé a bohaté historii Akademie věd ČR jde o výběr z široké palety výzkumných projektů. Výstava si neklade za cíl prezentovat hotové výsledky, ale naopak usiluje o přiblížení stále živého procesu bádání v jeho průběhu. Výstavní projekt přehledně shrnuje obecný přínos Akademie věd ČR k výzkumu středověku a středověkých dějin, včetně představení několika významných osobností-akademiků, kteří se danému tématu věnovali.

 

Výstavu pořádá Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Autor výstav: PhDr. Martin Musílek, PhD., Centrum medievistických studií.

 

Otevírací doba výstavy: Po - Pá 10.00 – 18.00 hod.

 

11. 5. 2016

17:30 komentovaná prohlídka s autorem výstavy Martinem Musílkem.

Bez registrace. Do naplnění kapacity výstavního sálu.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

9. 3. – 30. 3. 2016, Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3


TRAJEKTORIUM

Výstava Trajektorium představí spojení zdánlivě dvou rozdílných světů – vědy a umění – prostřednictvím nových médií. Pojmem nová média označujeme primárně média založená na digitálním, numerickém kódování dat jako počítač nebo tablet ale i konkrétní aplikace, počítačové sítě či webové služby, které se ve své rozmanitosti stávají součástí umělecké tvorby, spojovníkem mezi vědou a technologií.
Site specific instalace (umění pracující s konkrétním prostorem) v Galerii Věda a umění využívá škálu možností, kterou nová média nabízejí. Martin Hofman a Petr Voříšek konfrontují digitální obraz a zvuk. Projekční mapování barevných čar, kdy každá následuje svoji danou trajektorii náhodně vybranou počítačem, doplňuje zvuková instalace. Zvuk tak nepřímo reaguje na tyto pohybové křivky a kopíruje jejich dráhu.
Společně tak vytvářejí ucelené audiovizuální dílo balancující na hranici abstrakce, a přitom reflektující důležitý aspekt dnešního světa, totiž všudypřítomnost technologií a jejich spojení s civilizací.


Otevírací doba výstavy: Po - Pá 10.00 – 18.00 hod.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10. 2. – 4. 3. 2016, foyer Akademie věd ČR, Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3


MEDÍNA

Výstava představuje fotografie z cest po Maroku mladé umělecké dvojice Filipa Kopeckého a Nikoly Novákové. Medína je arabský název pro staré město – v užším smyslu se pak používá pro historická centra arabských měst.

Momentky zaznamenané analogovou kamerou zachycují nenápadné okamžiky ze světa orientu. Fotografické diptychy vytvářejí na první pohled vizuálně sjednocený soubor, zároveň však i mozaikovitý portrét země, jež je označována za křižovatku kultur. Vizuálně podmanivé snímky nás přenesou do země s nezaměnitelnou vůní mátového čaje, do země plné protikladů, v níž se rozpíná Sahara s rozpálenými písky, kde se tajuplné ticho úzkých uliček středověkého města střídá s hlasitým štěbetáním trhovců na náměstí, vůně koření se přebíjí s všudypřítomným zápachem „čerstvého“ masa.


Otevírací doba výstavy: Po - Pá 10.00 – 18.00 hod.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3. 2. – 26. 2. 2016, Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3


Vít OndráčekČERNÁ DUHA
Obrazy Víta Ondráčka z cyklu Černá duha prozrazují velikou vnímavost pro přírodní děje, jako by se do nich promítaly pohyby a zlomy geologických vrstev, divoké víry, poryvy rozbouřených živlů, ale i podivuhodné formy organického života. Ondráčkova barevná „askeze“, tedy záměrné omezení všech barev na odstíny šedi v černobílé škále, přitom úspěšně podněcuje intenzivní barevné prožívání malby v divákově představivosti. Jádro rozsáhlého cyklu Černá duha vzniklo mezi lety 1994–1998 a po dvaceti letech se tato díla vrátila do výstavních síní na retrospektivách v Pardubicích (2014) a v polské Vratislavi (2015).


Otevírací doba výstavy: Po - Pá 10.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

MgA. Tereza Kopecká
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 422, +420 734 647 754
e-mail: kopecka@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7. 1. – 28. 1. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3


Sochařské portréty
Výstava výsledků soutěže sochařských portrétů Zuzany Navarové, prof. Otty Wichterle a Karla Schwarzenberga.
Přehlídka několika desítek návrhů portrétů, které byly do soutěže přihlášeny, dokumentuje nejen nejrůznější výtvarné přístupy, ale především aktuální stav českého sochařského portrétu.
Soutěž uspořádalo Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s AV ČR a Obcí architektů.


Otevírací doba výstavy: Po - Pá 09.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

MgA. Tereza Kopecká
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 422, +420 734 647 754
e-mail: kopecka@ssc.cas.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25. 11. – 17.12. 2015, Foyer AV ČR

 

Barva tvaru

Sochař Jiří Fürst a jeho práce z kamene, dřeva a sádry doplněné o kresby.

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3 5. – 23.10. 2015, Foyer AV ČR

Jitka Brůnová - Lachmann

Absolventka UP v Olomouci, která maluje originálním, jednoduchým a průkopnickým způsobem zobrazit samoorganizaci, evanescentní vlny, Schrodingerovy kočky, Zenonův jev, nelokalitu jevů v mikrosvětě, kvantovou kryptografii, sub-Poissonovo světlo, kvanta světla nebo teleportaci.
Výstava k Mezinárodnímu roku světla.

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

29. 9. - 22. 10. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Biblické a jiné nevýjevy Obrazy Karla Stibora

Karel Stibor – malíř a grafik. Narozen 1960. Vystudoval PF fakultu Plzeň. Samostatné výstavy: Karlovy Vary, Praha, Plzeň. Člen uměleckého spolku LUGH (výstavy Beroun, Teplice, Praha). Rozměrné malby tvoří kombinovanou technikou s akrylovou malbou na desce. Grafiky provádí tiskem z hloubky – kombinací leptu, akvatinty a mezzotinty. Profesně pedagog, výtvarný a technický redaktor, zakladatel firmy umělecky zpracovaného skla. Žije a pracuje v Praze 2.

Otevírací doba výstavy: po - pá 09.00 – 18.00 hod.

biblicke_a_jine_nevyjevy

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

14. 9. - 2. 10. 2015, Foeyer AV ČR, Praha 1, Národní 3

Světlo a stín

Černobílé fotografie Václava Zůny

Václav Zůna je absolvent oboru umělecké fotografie u prof. Jána Šmoka. Působil jako odborný pracovník pro fotografii v Okresním osvětovém domě v Berouně a spolupracoval s regionálním i celostátním tiskem. Je členem Fotoklubu Beroun, pravidelně fotografoval pro Muzeum Českého krasu. Uspořádal několik samostatných výstav. Získal významná ocenění v mezinárodních fotografických soutěžích, jeho práce byly vystaveny v pražském Mánesu. Jedenáct fotografií Zdeňka Zůny bylo vybráno do fotografické sbírky Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Nejraději fotografuje to, co je blízké jeho srdci, co ho zaujme, a snaží se pomocí fotografie vyjádřit dojmy, pocity a dokumentovat život... V Akademii věd vystaví výběr černobílých fotografií pod názvem Světlo a stín.

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

7. 9. - 24. 9. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Akad. Malíř Václav Benedikt

Obrazy z let 1979 - 2015

Nositel mnoha prestižních cen (ceny Masarykovy akademie umění, ceny Salvatora Dalího, medaile Franze Kafky…), člen Jednoty umělců výtvarných v Praze založil a již jedenáct let vede sdružení umělců Beneart. Organizuje výtvarná sympozia a workshopy v ČR, Italii a dalších zemích Evropy. Vedle mnha kolektivních má za sebou přes sto samostatných výstav doma i v zahraničí.

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

18. 8. - 10. 9. 2015, foyer AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Divoké Omo

Tsamai, Banna, Aari, Mursi, Bodi, Karo, Nyangatom, Hammar, Arbore. Etnika zapomenutá v čase. Fotografie Radka Rejchrta z cesty po jižní Etiopii, kde v údolí řeky Omo žijí jedny z nejdivočejších původních kmenů a etnických skupin.

 

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8. 7. - 6. 8. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Kompresionisté

Salón kompresionistů vystavuje díla Jaroslava Štědry, Luboše Macháně, Jiřího Peci, Pavla Hokýnka a Jiřího Holka. Kompresionismus je neohraničené hnutí reagující citlivě, nejasně a s nepochopením na současný multimediální svět, ve kterém se překrývá pro jedince již nezpracovatelné množství dat a informací ze všech oborů, tvořících v každé lidské individualitě nutně naprosto jiný celek. Kompresionismus v umění latentně existoval v celé historii, dnes jde skrze celou škálu současných uměleckých disciplín.

 

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16. 6. - 2. 7. 2015, foyer AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Praha avantgardní

Procházka Prahou mezi lety 1900 – 1945. Poznáte působiště E. F. Buriana, V+W a Ježka, Osvobozené divadlo, Červenou sedmu, atmosféru pražských literárních kaváren…

Ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.


„Krása nového umění je z tohoto světa,“ psal v manifestu Umění dnes a zítra Karel Teige. Praha dvacátých let pro mladé umělce totiž nebyla „jen“ městem, ve kterém studovali a těžko sháněli zaměstnání, ale inspirativním prostorem, v němž intenzivně žili. V jazykově a národnostně bipolární Praze se Národní třída, lemovaná kavárnami, nočními bary, galeriemi, knihkupectvími i redakcemi novin a řadou nakladatelství, stala osou avantgardní Prahy.
Autoři knihy Praha avantgardní: literární průvodce metropolí 1918-1938 vás spolu s Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Seifertem, Konstantinem Bieblem, Karlem Teigem, Toyen, Jidřichem Štyrským, Jiřím Voskovcem, Janem Werichem a mnohými dalšími zvou na výstavu Osa avantgardní Prahy

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

11. 6. - 2. 7. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Světlo je život

Organizace spojených národů oficiálně vyhlásila rok 2015 Mezinárodním rokem světla a technologií založených na světle, aby občanům celého světa připomněla významnou roli světla a optických technologií nejen v každodenním životě, ale při rozvoji celé společnosti. Akademie věd České republiky k této příležitosti připravila výstavu „Světlo je život“, která se uskuteční od 11. června do 2. července 2015 v jejím sídle na Národní 3 v Praze 1.

Mezi exponáty vás nejspíš zaujme obrazovka s technologií Ambilight, která dokáže přenést obraz i na stěnu. Seznámíte se s nejzajímavějšími světelnými úkazy či s využitím světla ve vědě, pobavíte se u kreativních mezinárodních posterů vytvořených právě při příležitosti Mezinárodního roku světla.
Prostřednictvím videí se podíváte do srdce superlaseru, seznámíte se s jednotlivými projekty zúčastněných pracovišť Akademie věd. V improvizované observatoři si díky profesionálnímu dalekohledu a s trochou nadsázky prohlédnete Saturn, aniž byste opustili budovu Akademie věd, dozvíte se, jak vypadá kondenzovaná tma či co je světelné znečištění.

Expozice je společným projektem Střediska společných činností AV ČR, v. v. i., Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., projektů HiLASE a ELI Beamlines, Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., a partnerské společnosti Philips

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. 6. - 8. 6. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3

Marie Tefrová

Figura, krajina, portrét.

MARIE TERFOVÁ má první výstavu v „Galerii mladých“ v pražském Mánesu. Účastní se uměleckých konfrontací, nejčastěji s malířem Františkem Ronovským, fotografem Janem Reichem a s herci a tanečníky divadla „Na zábradlí“ - pantomimy Ladislava Fialky. Zájem o kresbu v plenérech a fotografování, psaní poezie postupně orientuje k prostorové figurální kompozici komorního charakteru a odklání se od práce v atelieru s modelem. V posledních letech se přiklání k abstrahování reality, ze které vždy vycházela. V roce 1977, vystavuje na společné výstavě „Mizející Praha“ a některé její kresby se tak v současnosti staly vzácnými dokumenty. Svými pracemi je zastoupena v Národní galerii v Praze, ve Sbírce moderního umění, v galerii Hlavního města Prahy a v regionálních galeriích. V roce 1983 byla oceněna Ministerstvem kultury ČSR (obraz „Nevěsta“) za mezinárodní účast na výstavě s tématem „Žena“, vyhlášené UNESCO. Spolupracuje také s Českou televizí. V roce 1998 vychází její sbírka básní „Strmé cesty“ s vlastními kresbami z cest. V roce 2010 vystavovala s přispěním MĆ Prahy 1 v galerii Nová síň ve Voršilské ulici.


Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. 5. - 29. 5. 2015, ICAVI AV ČR, Praha 1, Národní 3

 

Na prahu svobody 1945

Vzpomínka na květen 1945 z pohledu pracovníků Historického ústavu AV ČR. Konec druhé světové války byl občany Československa naplněn očekáváním příchodu osvoboditelů. Vystupňování teroru vojsk Velkoněmecké říše spojené s nebývalou krutostí hroutícího se nacistického režimu byl současně důkazem boje tisíců mužů a žen, kteří v rámci ozbrojených jednotek ale i spontánně bránili často jen holými životy svoji vlast. Jejich odhodlání zůstává uchováno v paměti očitých svědků a je zhmotněno v tisících pomníků padlých po celé zemi.
Výstava představuje na čtyřiceti panelech deset chronologicky uspořádaných témat, která postihují klíčové okamžiky vojenského, politického a společenského života posledních týdnů války a prvních týdnů míru na území Československé republiky. Politická jednání na zahraniční i domácí úrovni, osvobozovací boje, bombardování, Květnové povstání českého lidu, kapitulace a potrestání viníků tvoří mozaiku osvobození a obnovy Československé republiky na jaře 1945. Faktografický přehled problematiky doplňuje přibližně sto padesát dobových fotografií a tři desítky výpovědí svědků tehdejších událostí. Ve výstavním sále budou rovněž prezentovány dobové předměty – dochované důkazy…

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. 5. - 4. 6. 2015, Foyer AV ČR, Praha 1, Národní 3

Protektorát a jeho konec

 

Výstava přibližuje všední i dramatické okamžiky státního útvaru, nazvaného Protektorát Čechy a Morava, včetně exkurzů do oblasti říšské župy Sudety. Všímá si jak obecně známých událostí, tak situací a dějů, které zatím historické bádání opatrně obchází, jako například fenoménu konfidentství nebo transportům smrti.

 

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

13.- 29. 4. 2015, Foyer AV ČR, Praha 1, Národní 3

Světlo a stín
Barvy světla v nalezených obrazech
fotografie Milana Pavyzy Lanpy


Vidění na první pohled nezajímavých artefaktů či pomíjivých situací běžně obklopující náš život je v originálním a neobvyklém výtvarném podání autora zajímavým zážitkem ponechávajícím divákovi fantazii. Ve čtvercovém formátu 50x50cm se představuje jako vnímavý pozorovatel nejen detailů různých starých zákoutí, špinavých zdí, a hry světla se stínem, ale také jako znamenitý výtvarník který na místo štětce a barev používá fotoaparát. Autor vytváří svým obrazům jejich fantaskní svět. Vnitřní děje, které v některých případech doprovodí slovy, čímž jde pevně svou cestou snoubící se s reálným impresionismem a
konceptuálním uměním.

 

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Náš člověk v Kanadě

Adéla Bujalská

 

Pohoří táhnoucí se několik kilometrů, jejichž vrcholky mnohdy zakrývají oblaka. Divoké vodopády začínající v nedohlednu a končící burácením o vodní hladinu. Medvědi baribalové ochutnávající sladké plody v bezprostřední blízkosti pozemních komunikací. Přírodní úkazy vznikající desítky let. To je Britská Kolumbie, provincie ležící na jihozápadě Kanady.

 

PořádáAkademie věd České republiky, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Datum konání výstavy: 23. 3. - 10. 4. 2015

Místo: Foyer, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

CESTY DO NITRA ZEMĚ

Mezinárodní projekty hlubinného vrtání

 

Výstava seznámí širší veřejnost s výsledky významných mezinárodních vrtných projektů. Kromě velkoformátových fotografií budou vystaveny i ukázky vrtných jader. Hlubinné vrtání do zemské kůry, ať už na kontinentech nebo pod mořským dnem, představuje významný příspěvek věd o Zemi k řešení největších výzev současného světa. K nim patří mj. ochrana životního prostředí, zásobování rostoucí světové populace nerostnými surovinami, energií a pitnou vodou, vyrovnání se s globálními změnami klimatu, ochrana společnosti před přírodními katastrofami a účinné územní plánování pro rozvoj bydlení a dopravy. Výzkum prováděný s pomocí vrtů je nezbytným předpokladem vědeckého pokroku při poznávání stavby zemského tělesa a pro pochopení procesů probíhajících uvnitř Země – poskytuje totiž jediná přímá data pro ověřování stávajících hypotéz, založených na pozorováních a měřeních na zemském povrchu.

 

 

PořádáAkademie věd České republiky, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Datum konání výstavy: 30. 3. - 24. 4. 2015

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

OLDŘICH KULHÁNEK

Tvář, tělo, svědomí

 

Výstava z díla předního českého grafika pořádaná k jeho nedožitým narozeninám.

Práce Oldřicha Kulhánka byla zaměřena především na grafiku a kresbu. Profesionální dráhu započal v 60. letech 20. století a jeho pozoruhodný talent přitahuje pozornost už od doby jeho nejranější etapy. Velký význam jeho práce můžeme doložit řadou ocenění, která obdržel na mezinárodních výstavách a biennale, např: Europahaus, Vienna, Biennale Frechen, Biennale Ljubljana, The Grand Diploma for Graphic Art, Tuzla, 1st Prize 4. Biennale of Prints in Wakayama, atd.

 

 

PořádáAkademie věd České republiky, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Datum konání výstavy: 27. 2. - 26. 3. 2015

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

TVŮRČÍ PELMEL - Marcela Štědrová

 

Anotace: Výtvarný pel-mel z dílny loutkářky Marcely Štědrové.

 

Marcela Štědrová, pražská rodačka, nar. 1979 byla od dětství ovlivňována výtvarným uměním svého otce, malíře Jaroslava Štědry. Po studiu na hudebním gymnáziu v Praze obor zpěv a klarinet se profesně věnuje hudbě. Od roku 2000 je členkou operního souboru Státní opery (ND Praha).

Vedle své profese pravidelně spolupracuje s alternativním divadlem, píše poezii a písňové texty.

Různým formám výtvarného vyjádření se věnuje od mládí. V poslední době se zabývá grafickou technikou linorytu. Často vystavuje v pražských klubech.

 

PořádáAkademie věd České republiky,

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Datum konání výstavy: 24. 2. - 20. 3. 2015

 

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Měsíc afroamerické historie

 

Měsíc afroamerické historie připomíná významné osobnosti a události v historii africké diaspory. Ve Spojených státech a v Kanadě je tento měsíc slaven v únoru, ve Velké Británii v říjnu.
Tato výstava je připravena ve spolupráci s Americkým centrem při Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.

 

 

PořádáAkademie věd České republiky,

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Datum konání výstavy: 2. - 20. 2. 2015

 

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Plakáty doby secese

Výstava původních litografií ze soukromé sbírky Zdeňka Harapese představí pět desítek francouzských a českých plakátů z let 1895–1915.

 

Přehlídka originálních plakátů ze soukromé sbírky Zdeňka Harapese vás přenese do doby, kdy dámy nosily bohaté klobouky, páni cilindr a frak a kdy u nastupujících technických novinek byla důležitá nejen funkčnost, ale i dekorativnost a krása. Vystavená kolekce zahrnuje světově známé autory, např. Julesa Chéreta, u kterého se učil umění plakátu také náš Alfons Mucha, Julese Alexandra Grüna, Jeana de Paleologua (tvořícího pod pseudonymem PAL), nebo Emila Orlíka, ale i autory méně známé.


Výstava bude otevřena do 20. února 2015 v pracovní dny od 10 do 18 hodin v sále ICAVI v budově Akademie věd, Národní 3.

 

 

PořádáAkademie věd České republiky,

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Datum konání výstavy: 4. - 20. 02. 2015

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 10.00 – 18.00 hod.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Národní čp. 1011

Střípky z rekonstrukce pohledem Ing. arch. Zuzany Rákosníkové

 

 

PořádáAkademie věd České republiky Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Datum konání výstavy: 13. - 29. 01. 2015

Místo: foyer budovy Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 9.00 – 19.00 hod.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Sochařská soutěž na portrét Václava Havla, prof. Antonína Holého a architekta Jana Kaplického

 

Garant akad. sochař J. Středa

Pořádá Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Středisko společných činností Akademie věd ČR, Obec architektů a Kaplický centre.

Datum konání výstavy: 8. - 29. 01. 2015

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 9.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Fyzika pro zítřek

60 let Fyzikálního ústavu AV ČR

 

 

Datum konání výstavy: 25. 11. - 19. 12. 2014

Místo: foyer budovy Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 9.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Eva Roučka Francie - Česko

Sochy - keramika a kresby

 

Eva Roučka vystudovala vysokou školu Umělecko-průmyslovou v Praze. Vdala se do Francie. Její tvorba je zastoupena v galeriích i soukromých sbírkách v Evropě i Americe. Od letošního listopadu se natrvalo přestěhovala zpět do Čech.

 

Datum konání výstavy: 24. 11. - 19. 12. 2014

 

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 9.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Interaktivní výstava 60 let CERN

Výstava prodloužena do 12.10.2014

 

Letos v září uplyne 60 let od založení jednoho z nejúspěšnějších evropských vědeckých projektů – Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN. Pojďte nahlédnout do tajemného světa částic, seznámit se s nejvýznamnějšími objevy a dozvědět se, jak se na těchto úspěších podílejí čeští vědci a technici. Na výstavě na vás bude čekat interaktivní model urychlovače, mlžná komora, stejně jako artefakty a informační panely přibližující historii i současnost CERN.

 

 

Datum konání výstavy: 3.9. - 12.10. 2014

Místo: sál ICAVI, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 9.00 – 18.00 hod.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Budoucnost začíná teď, aneb takhle vědce neznáte

 

 

Netradiční výstava představuje padesát významných vědců, kteří spolupracují dodnes s pořadem Meteor. Záměrem tvůrců je představit je jinak, než jak jsou známí z vysílání. U každé osobnosti proto velkoformátový snímek, který s vtipem a nadsázkou ilustruje povolání snímané osobnosti, doplňují fotografie z jejich osobního života na téma: „Co jsem dělal v letech, kdy bylo Meteoru 0, 10, 20, 30 a 40 let (1963, 73, 83, 93, 2003)“. Základní myšlenkou je připomenout, že vědci jsou také lidé, a že bez nich by Meteor nikdy nemohl být tím, čím je.

 

Datum konání výstavy: 3. 7. - 25. 7. 2014

 

Místo: sál ICAVI a foyer, budova Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Otevírací doba výstavy: po - pá 9.00 – 18.00 hod.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Skuteční velvyslanci

 

 

 

Výstavu zapůjčilo Americké centrum při Velvyslanectví USA v Praze.
Výstava bude doplněna o některé zajímavosti a dobové artefakty.

Když v padesátých až sedmdesátých letech 20. století pobláznil jazz celý svět díky oblíbeným pořadům jako byl MusicUSA Willise Conovera na stanici Voice of America, americké ministerstvo zahraničí vyslalo několik desítek jazzových muzikantů do různých částí světa, aby se podělili o svůj mimořádný talent. Tito ,,jazzoví velvyslanci“, jak se jim přezdívalo, byli nadšeně přijati posluchači a diváky v Africe, na Blízkém Východě, v Evropě, Asii i Latinské Americe. A oni jim to nadšení vraceli prostřednictvím hudby – bylo pro ně radostí sdílet svůj hudební talent s takto rozmanitým publikem.

 

Od 15. dubna do 16.května 2014 bude výstava k vidění ve foyer budovy Akademie věd ČR.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Chráněná území České republiky očima wikipedistů

 

 

Svobodná internetová encyklopedie Wikipedia dnes patří k nejčastěji využívaným zdrojům informací. Cílem Wikipedie je obsáhnout znalosti ze všech oblastí lidského vědění, a tak se věnuje i přírodním krásám naší vlasti. Na našem území se nachází více než 2400 oblastí, které podléhají zvláštní zákonné ochraně, a navíc přes 5000 památných stromů a alejí. Výsledkem je pestrá mozaika území chráněných pro řadu specifických vlastností živé i neživé přírody. Wikipedie se snaží tato území zmapovat jak textem, tak fotografiemi. Tato výstava fotografií představuje na malé ploše průřez obrazovými informacemi o našich přírodních krásách na stránkách Wikipedie.

 

Výstava fotografií Chráněná území České republiky očima wikipedistů je od 8. dubna do 30. dubna 2014 k vidění v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

V pracovní dny je otevřeno od 10:00 do 18:00.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Výstava koláží a frotáží Josefa Hampla

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v .i. a Archiv výtvarného umění, o.s. vás srdečně zvou na zahájení výstavy koláží a frotáží Josefa Hampla, která se uskuteční
ve středu 26. března od 16:30 hodin
v přednáškovém sále Geofyzikálního ústavu AV ČR v Praze 4 na Spořilově.

 

Josefa Hampla zajímá hmota, skladba různých materiálů, geometrie a písmo. Jeho práce se postupně přibližovaly informelu, experimentální poezii, konkretistické, seriální i minimalistické tvorbě, zemnímu umění. Díla většinou nevznikala osamoceně, ale v řadách a otevřených cyklech, jako součást vyššího celku.

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hřebeny hor rozděleni i spojeni
Z kontaktů českých, slovenských a polských vědců ve 20. století

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Archiwem Nauki PAN i PAU w Krakowě a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. si Vás dovolují pozvat na výstavu "Hřebeny hor rozděleni i spojeni". Z kontaktů českých, slovenských a polských vědců ve 20. století. Výstava je věnovaná vědeckým i osobním kontaktům mezi českými, slovenskými a polskými vědci různých oborů a historických etap.

 

Na základě archivních dokumentů je prezentována geneze vědecké spolupráce od společných počátků z doby Habsburské monarchie přes první konflikty v souvislosti se vznikem samostatných států a stanovováním hranic, následné období snah o obnovení zpřetrhaných vazeb zakončené novou krizí ve 30. letech až po spolupráci na základě nově vzniklých vědeckých institucí po 2. světové válce.

 

Akcentována je též skutečnost, že společným tématem především pro reprezentanty přírodních věd byla v období meziválečném i poválečném otázka ochrany přírody a budování národních parků v pohraničních horách, které tak nejen geograficky rozdělovaly dva státy, ale zároveň i pracovně spojovaly vědce z obou stran jejich hřebenů.

 

Výstava se koná od 19. 3. do 4. dubna 2014 v pracovní dny od 10 do 18 hodin
v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Milan Pavýza Lanpa: Příběh hřebíků aneb pohádka ve fotografii

"Říkává se, že fotografie jako umění, skončila s Františkem Drtikolem." Že to není úplná pravda, dokumentuje výstava Milana Pavýzy Příběh hřebíků.
Jeho černobílé fotografie přibližují divákům svět, který by pro většinu z nich zůstal navždy utajený.“

 

 

Výstava je otevřena od 10. března do 28. března v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Výstava Kresleno na kámen
Litografie Jiřího Suchého

Jiří Suchý, původním povoláním grafik, kterého známe spíše jako principála divadla Semafor, představuje grafickou tvorbu z posledních let.


17. 2. – 14. 3. 2014 Sál ICAVI v budově Akademie věd ČR

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Výstava Užitečná věda - 20 let AV ČR

Výstavu „Užitečná věda - 20 let AV ČR“, připravil Odbor mediální komunikace KAV ve spolupráci s vybranými pracovišti AV ČR. Je sice jen malou výsečí vědeckých a výzkumných aktivit a výsledků pracovišť AV ČR, jasně ale ukazuje, že na dnešních a zítřejších objevech základního a aplikovaného výzkumu závisí kvalita života našich občanů v příštích letech a desetiletích.

Výstavu měli možnost shlédnout poslanci a hosté v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a návštěvníci galerie budovy pražského magistrátu ve Škodově paláci.

Výstava probíhá ve termínu 6. 1. – 20. 2. 2014. K vidění je na adrese Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 1. patro – před sálem 108.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Pohanští Slované - Přírodní duchové a démoni

 

Výstava fotografií Pohanští Slované - Přírodní duchové a démoni je dílem polské fotografky Dorothey Bylici, jejíž umělecké zájmy jsou zacíleny především na portrét či dokument. Ve své tvorbě se nejvíce soustředí na fenomén člověka s odkazy na kulturní tradice v našem evropském prostředí.

 

Výstava je přístupná od 11. února do 2. března ve foyer budovy Akademie věd ČR na Národní 3.

Navštěva expozice je možná ve všední dny od 9 do 19 hodin.
Vstup volný.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Výstava ALLA Praga prima
20 LET NOVODOBÉ HISTORIE ATELIÉRU

 

V budově Akademie věd ČR bude zahájena v úterý 21. ledna 2014 výstava prací studentů soukromé výtvarné školy pro dospělé – ateliéru Praga Prima.

 

Výstava prací vytvořených absolventy kurzů ve studiu Praga Prima je přehlídkou nejen amatérských prací, ale mnohdy také děl, která jsou počátkem tvorby úspěšných absolventů AVU.

 

Výstavu můžete navštívit do 14. února 2014 na adrese Národní 3 od 10 do 18 hodin.
Vstup volný.

 

Na výstavu vás srdečně zve ateliér Praga Prima (www.pragaprima.cz) Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a Akademie věd ČR.

 

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ETNOFOLK – portál do nadčasového světa

 

V termínu 14. 1. – 7. 2. 2014 se v budově Akademie věd ČR na Národní 3 uskuteční výstava ETNOFOLK – portál do nadčasového světa. Jednotlivé panely prezentují vybrané ukázky artefaktů lidové kultury z partnerských zemí - z České republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska ve formě fotografií s krátkým popisem. Fotografie jsou členěny do jednotlivých sekcí podle tradičního dělení lidové kultury - lidový kroj, lidová architektura, tradiční řemesla, lidové umění atd. a umožňují nám nahlédnout do bohatství lidových tradic i v dalších zemích bývalého Rakouska-Uherska.

 

Výstava je otevřena každý pracovní den od 9 do 19 hodin. Vstup volný.

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sochařský portrét Václava Havla

 

 

Na přehlídce vystavuje 27 sochařů 34 portrétů Václava Havla. Výstava se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti.

 

Výstavu můžete navštívit v přízemí budovy Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) od 3. do 19. 12. 2013.

 

 

Otevřeno je vždy v pracovní dny od 10 do 18 hodin. Vstup volný.

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Budova AV ČR se promění v science centrum

 

 

Nechcete o vědě pouze poslouchat? Chcete také vidět, jak vše funguje ve skutečnosti? Akademie věd v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR ožije interaktivními expozicemi.

Více informací o celém programu naleznete na www.tydenvedy.cz.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na řadě je Mars

 

Akademie věd ČR a Velvyslanectví USA v Praze vás zvou na výstavu Na řadě je Mars, kterou do České republiky přivezl dr. James Rice, geolog NASA, spolu s populárně-naučnou přednáškou pro veřejnost.

Výstava fotografií z výzkumu planety Mars je přístupná od 18. do 27. 9. 2013 ve všedních dnech 9–19 hodin, v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1. Vstup volný. Přednášku pro veřejnost na půdě Akademie věd ČR (Národní 1009/3, Praha 1) přednese dr. James Rice v Praze 21. září 2013 v 15 hodin.
Ve 14 hodin bude promítán filmový dokument televizní stanice History Channel – Osídlování Marsu. Vstup pouze na základě předchozí registrace na přednášku.
Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Miroslava Klímová

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu - Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 403 315, +420 733 690 433
e-mail: klimova@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Bulharský Codex Suprasliensis z 10. století v kontextu byzantsko-slovanských vzájemných vztahů

 

Velvyslanectví Bulharské republiky se touto výstavou zapojilo do oslav 1150. výročí Velkomoravské mise sv. Cyrila a Metoděje. Kodex Supraslský (Codex Suprasilensis) byl vytvořen v 10. století v církevním středisku založeném žáky Cyrila a Metoděje v tehdejším hlavním městě Bulharska Preslavi a je psán cyrilicí. Dnes je dochován ve třech částech - v Lublani, Varšavě a Petrohradě - a od r. 2007 je na seznamu Světové paměti UNESCO (Memory of the World List).

 

Digitalizovaný kodex je zde.

 

Pro Státní kulturní institut při bulharském Ministerstvu zahraničních věcí výstavu, představovanou dvaceti panely, připravil Literární ústav Bulharské akademie věd a její přípravu financovalo UNESCO.

 

Výstava se koná pod záštitou předsedy Akademie věd ČR.

 

Výstavu můžete navštívit v přízemí budovy Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) od 30. května do 26. června 2013.

Otevřeno je vždy v pracovní dny od 10 do 18 hodin. Vstup volný.

 

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Miroslava Klímová

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu - Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

tel.: +420 221 403 315, +420 733 690 433
e-mail: klimova@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vás zvou na výstavu

 

ISLAND - KONTRASTY ŽIVLŮ
od 28. března do 26. dubna 2013

 

Island je zemí mnoha protikladů – země ohně a ledu, ale také všudypřítomné vody a sopečné činnosti. Ostrov ležící na neklidném rozhraní dvou kontinentů láká nejen cestovatele, ale také vědce z celého světa. Mimořádná geologická pozice je prvotní příčinou jedinečných přírodních scenérií, které Island nabízí. Přijďte shlédnout výstavu fotografií Ireny Bucharové s názvem „Island – kontrasty živlů".

 

Autorka pořídila fotografie během svých tří cest na Island, konkrétně do oblastí Thingvellir, Krafla, Landmannalaugar, Skaftafell, Jokulsarlon a Lakagikar, které podnikla v letech 2009, 2010 a 2012.


Výstavu můžete navštívit v budově Akademie věd ČR na adrese Národní 3, Praha 1. Výstavu v sále ICAVI, v přízemí budovy, můžete zhlédnout od 28. března do 26. dubna 2013.

Otevřeno je vždy v pracovní dny od 10 do 18 hod. Vstup volný.

 

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Akademie věd České republiky a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., vás zvou na výstavu

 

Výstava CERN a okolí
Výstava Jana Hladkého „CERN a okolí" představuje soubor několika desítek kreseb z vědeckého pracoviště CERN-Ženeva a hlavních měst jeho 21 členských zemí a dále plastiky zaměřené tematicky na výzkum v CERN.

 

Autor je fyzikem-experimentátorem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Praze, pracujícím rovněž v CERN a současně umělcem s širokým zázemím výstav v ČR i zahraničí, například tato výstava byla v CERN v roce 2011. Pro své artefakty používá v rámci recyklace hlavně sklo a materiály ze zbytků použitých aparatur experimentů.

 

Výstava je otevřena od 5. do 22. března 2013 v pracovní dny 10-18 hodin v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha

Výstavu „Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha“ pořádá ve dnech 12.–22. února 2013 ve foyer budovy Akademie věd ČR v Praze Ústav jaderné fyziky AV ČR. Expozice představí výsledky rozsáhlé spolupráce archeologů, antropologů, historiků, lékařů, fyziků, chemiků a konzervátorů z akademických pracovišť, vysokých škol a dalších institucí v rámci dánsko-českého projektu. Výstava poskytne zajímavé informace o pobytu Tychona Braha v Praze, o prvním otevření jeho hrobky v roce 1901 a také o archeologickém a antropologickém výzkumu a zkoumání pohřebních textilií při otevření hrobky v roce 2010.

 

Významnou součástí této výstavy, jež se koná pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše, jsou výsledky zkoumání ostatků Tychona Braha špičkovými jadernými analytickými metodami. Ty prokázaly, že Tycho Brahe nezemřel ani na akutní, ani na chronickou otravu rtutí.

Pro více informací kontaktujte: Jiří Novotný
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 403 201, +420 605 279 832
e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz