Těžištěm naší činnosti je popularizace vědy a podpora aktivit všech součástí Akademie věd ČR.

  • Točíme vědu!
    Spoty, reportáže, dokumenty.
  • Spravujeme sociální sítě.
    Akademický YT a FB videokanál Česká věda.
  • Zajišťujeme technickou a multimediální podporu nejrůznějším projektům v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.
    Zajišťujeme kongresové a internetové TV přenosy.
  • Nabízíme konzultační a poradenské služby v oblasti audiovizuální produkce.

 Naše zkušenosti mohou být využity i pro Vaše projekty!