Stáže pro studenty

Stáže pro studenty

 

    


Otevřená věda Akademie věd ČR: Studentské vědecké stáže

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR je vlajkovou lodí spolupráce s mladšími generacemi. Již desátým rokem zapojujeme talentované studenty středních i vysokých škol do praktického výzkumu na Akademii věd ČR prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Naším cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech, studenty vysokých škol k volbě vědecké profesní dráhy a obě tyto skupiny vzdělávat a aktivně zapojit do činnosti ústavů Akademie věd České republiky.

Od roku 2016 jsou do nabídky stáží kromě přírodních a technických věd zařazeny také vědy humanitní a společenské. V nabídce je více než 200 registrovaných témat z 19 vědních oborů: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, práva, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie. Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice v délce 10 měsíců (celý kalendářní rok s výjimkou letních prázdnin). Do projektu se mohou přihlásit studenti středních (1.–4. ročník/kvinta – oktáva denního studia) a vysokých škol (1.–2. ročník denního bakalářského studia a 1. ročník denního magisterského studia; v případě pětiletého studia se mohou hlásit studenti 1., 2., 3. a 4. ročníku, v případě šestiletého studia 1.–5. ročníku).

Vše o projektu Otevřená věda Akademie věd ČR: Studentské vědecké stáže naleznete na http://www.otevrena-veda.cz/nabidka-stazi/databaze-stazi.html  

 
Pro více informací kontaktujte:
Bc. Marta Dlouhá, DiS.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů, grantů a medializace
Vodičkova 40
110 00  Praha 1
tel.: +420 221 403 815

 

Projekt je financován Akademií věd České republiky.