Pro veřejnost

Pro veřejnost

Prof. Jiří Drahoš je jedním z členů Společenství Svatovítské katedrály, které se snaží pomoci k úspěchu projektu stavby nových svatovítských varhan. Osobně tak svým příspěvkem podpořil záměr Dominika kardinála Duky OP na pořízení nového varhanního nástroje.
Fotografickou kompozicí pořídil po téměř dvouletém pořizování snímků jednotlivých planet český astrofotograf Pavel Prokop. Jeho snímek pak zaujal porotu soutěže Česká astrofotografie měsíce, která funguje pod patronací České astronomické společnosti natolik, že jej většinou hlasů označila za ...
Víte, jaký je rozdíl mezi meteorem a meteoritem, jak vznikají padající hvězdy a jak se zkoumá jejich chemické složení? V krátkém rozhovoru o své stáži na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského nám to prozradil Pavel, student čtvrtého ročníku gymnázia, který se zabývá fyzikou plazmatu.
Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná na závěr roku jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976), představí fotografie ateliérů pražských umělců formou autorských newprintů z originálních negativů Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.
První slovanský nositel Nobelovy ceny za literaturu Henryk Sienkiewicz slaví letos kulaté výročí narozenin a sté výročí úmrtí. Výstava pod názvem Sienkiewicz 1846–1916–2016, kterou k této příležitosti připravil Polský institut v Praze a Národní muzeum v Kielcích, prezentuje české stopy ve ...
Podzimní kurz, akce určená pro stážisty letošního ročníku projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016, proběhl 25.–26. listopadu na zámku v Liblicích. Studenti se (na)učili, jak zdolávat náročné úkoly spojené s prezentací vlastních vědeckých výsledků.
Karina, stážistka Otevřené vědy Akademie věd České republiky, získala spolu s dalšími deseti talentovanými studenty ocenění České hlavičky 2016. Oceněna byla za projekt "Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů".
V galerii Věda a umění Akademie věd ČR byla 15. 11. 2016 slavnostně zahájena výstava výsledků architektonicko-výtvarné soutěže na pomník předního českého fyzika meziválečného období profesora Václava Dolejška.
Archiv aktualit