Pro veřejnost

Mon Mar 27 10:18:57 CEST 2017
Veřejnost i odborníci z elektrochemie si 27. března připomenou 50 let od smrti nositele Nobelovy ceny za chemii Jaroslava Heyrovského. ...
Wed Mar 22 16:08:47 CET 2017
Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav AV ČR, výzkumné pracoviště v Třeboni otevírá první ročník mezinárodních letních škol pro středoškolské a vysokoškolské studenty. ...
Fri Mar 17 16:36:49 CET 2017
Již tradiční akce o trendech ve výzkumu mozku a neurovědách letos proběhla po devatenácté a zanechala za sebou stovky spokojených návštěvníků. Těší se velké oblibě i u přednášejících. „Zájem návštěvníků je obrovský. ...
Mon Mar 13 15:11:02 CET 2017
Na pražském Žofíně proběhla 13. března v pořadí třetí slavnostní přednáška z cyklu „Akademie věd ČR – špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. ...
Wed Mar 01 15:46:00 CET 2017
Téma obnovitelných zdrojů v současnosti řeší prakticky všechny vyspělé země včetně České republiky. Dramaticky totiž narůstá potřeba skladování energie, abychom vyrovnali nestálost její produkce a spotřeby. ...
Wed Mar 01 15:00:45 CET 2017
Vzájemná symbióza tradičních výrobců a „virtuálních“ jednotek, které lze propojit, může doslova změnit svět, ve kterém žijeme. Podobně jako v případě skladování energie jsou totiž důležité i její spolehlivé dodávky. ...
Wed Mar 01 15:00:45 CET 2017
Vylepšování parních turbín, které přeměňují tepelnou a tlakovou energii vodní páry na mechanickou energii pohánějící generátory na výrobu elektrické energie, představuje jeden z úkolů, jak zajistit energetickou soběstačnost moderní společnosti. ...
Wed Mar 01 14:26:08 CET 2017
Pro energetické účely se nemusí používat jen dřevní odpad či zbytky ze zemědělské produkce, ale budoucnost má především mikrobiální biomasa. Perspektivní je produkce energetických řas, kvasinek a plísní, které produkují lipidy nebo bioethanol. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR