Zahlavi

Pod pokličkou Beallových seznamů

02. 05. 2017

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Národohospodářského ústavu AV ČR Vás srdečně zve na seminář

POD POKLIČKOU BEALLOVÝCH SEZNAMŮ 
Jak dál v boji s predátory?

Kdy: 2. května 2017, 15:30

Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Predátorské časopisy podlamují věrohodnost vědeckého publikování. Řada časopisů podezřelých z predátorských praktik je indexována i v respektovaných citačních databázích. Průkopník boje proti predátorským časopisům Jeffrey Beall však nedávno překvapivě opustil scénu. Některá jeho nařčení z predátorství již dříve vyvolala značné kontroverze. Proto může být užitečné se podrobněji podívat, jaké indexované časopisy jsou uvedené na jeho seznamech. Boj s predátory navíc ještě zdaleka není vyhrán. Seminář bude řešit zejména tyto otázky: 

Jak moc se dá věřit Beallovým seznamům?

Která Beallova nařčení byla na místě a která jsou naopak nejvíce sporná?

Jednalo se beze zbytku o „predátory“ v pravém slova smyslu?

Jak se s predátory daří vypořádat Scopusu, Web of Science a Directory of Open Access Journals?

Co by měly udělat poctivé časopisy, výzkumné organizace anebo státy?

Kam se boj s predátory posune v blízké budoucnosti?

Své místo si rezervujte předem e-mailem na adrese idea@cerge-ei.cz nebo vyplněním registračního formuláře
http://bit.ly/IDEA_predatori2