Abstrakty kandidátů titulu „doktor věd“, které byly od roku 2010 do roku 2016 součástí rubriky Obhajoby DSc. v Akademickém bulletinu, naleznete na webových stránkách AB – http://abicko.avcr.cz/2016/10/index.html.

Příspěvky nově jmenovaných doktorů věd, v nichž autoři představují badatelský a společensky významný přínos prací, za které jim byl titul udělen:

Jan Hanousek obhájil disertaci a získal titul doktor věd

Martin Hrubý obhájil disertaci a získal titul doktor věd

Vítězslava Zima obhájil disertaci a získal titul doktor věd