PhDr. Natalie Venclová, DrSc.V roce 1966 vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Na ČVUT obhájil v roce 1974 kandidátskou disertační práci. V roce 1990 získal na základě obhajoby titul DrSc. V roce 1991 se stal docentem a v roce 1992 byl jmenován profesorem. V letech 1999 až 2008 byl vedoucím katedry mechaniky, v letech 1997-2003 proděkanem pro vědu a od roku 2003 do roku 2010 děkanem stavební fakulty. Je čestným členem České komory autorizovaných inženýrů, voleným členem Inženýrské akademie České republiky. Byl předsedou Vědecké rady Grantové agentury ČR. Založil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, financované z evropských fondů a byl jeho prvním ředitelem. Od založení Evropské technologické platformy stavební byl 7 let členem vedení platformy (High Level Group). Byl členem redakčních rad dvou impaktovaných časopisů. Byl školitelem 21 doktorandů, z nichž 7 jsou již řádní profesoři (jeden na University of California a jeden na RWTH Aachen, ostatní na ČVUT). Za svoji práci získal řadu ocenění, včetně Křižíkovy medaile České Akademie Věd a Havelkovy medaile Slovenské Akademie Věd. Absolvoval 3 několikaměsíční stáže ve Velké Británii a v Německu. Přednášel na desítkách zahraničních universit. Je spoluautorem projektů 2 velkých mostů, spoluautorem posudku naklánění jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice před jejím uvedením do provozu, posudku spolehlivostí hlubinných vrtů pro těžbu ropy v Mexické zálivu. Jeho H-index je 12. Má ve WoS 745 citací
 
telefon:
+420 224 354 484
e-mail:
bittnzde@fsv.cvut.cz