Vybrané zprávy o výsledcích s aplikací, dosažených na pracovištích AV ČR