V čem všem je Vám CETTAV připraven pomoci zlepšit Váš TZT

Pro potřeby pracovišť AV ČR jsme připravili materiál Doporučení pro nakládání s duševním vlastnictvím pracovišť AV ČR.

Nabízíme:

Konzultace

Konzultace

Formou individuálních konzultací pomáháme řešit aktuální potřeby ústavů. Zkušenosti s transferem znalostí a technologií nám umožňují vidět širší kontext konkrétní řešené situace i chápat problematiku z různých úhlů pohledu, napříč odbornostmi členů celého týmu.

Snažíme se o důkladnou analýzu a pochopení každé situace a hledáme funkční řešení, která jsou dlouhodobě přínosná. Podporujeme pracovníky ústavů, aby využívali nově získané zkušenosti v oblasti TZT a byli schopni na jejich základě samostatně rozhodovat.

 

Workshopy a semináře v oblasti transferu znalostí

TréninkyPoskytujeme vzdělávání v komplexní problematice transferu znalostí a technologií (TZT). Vytváříme unikátní systém interaktivních seminářů, ve kterých propojujeme nejnovější poznatky a mezinárodní zkušenosti s reálnou praxí pracovišť AV ČR. Účastníci mají možnost zamyslet se nad řadou praktických úkolů, diskutují, řeší modelové příklady, vžívají se do různých rolí. Pracovníkům AV ČR poskytujeme zároveň prostor pro sdílení zkušeností a individuální přístup ke každé školené skupině.

Semináře k aktuálním tématům v oblasti transferu znalostí a technologií

Pravidelné semináře pro všechna pracoviště AV ČR a pro všechny, kdo se zajímají o to, co provází výsledek výzkumu na cestě do praxe.

  • Aktuální témata transferu znalostí a technologií, které se přímo vztahují k činnostem na pracovištích AV ČR
  • Příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností s transferem znalostí a technologií
WORKSHOPY PRO PRACOVNÍKY TZT

Unikátní cyklus interaktivních seminářů

  • Celodenní tréninkové moduly se zaměřením na vše, co potřebuje „transferář“ ke své práci – duševní vlastnictví, marketing, související oblasti práva, finance, plánování, analytika, vyjednávání a řadu dalších
  • Individuální přístup a možnost navazujících konzultací
  • Inovativní výukové materiály připravované na základě dlouholeté zkušenosti v této oblasti a se znalostí prostředí AV ČR
TÉMATICKÉ SEMINÁŘE „NA KLÍČ“

Semináře k tématům transferu technologií a znalostí je možné individuálně kombinovat jako výukové bloky pro různé skupiny pracovníků AV ČR přímo na pracovišti, přímo tak, jak potřebujete.

 

 

PLATFORMA PRO SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

VzděláváníPoskytujeme prostor pro setkávání odborníků, kteří se snaží propojovat akademické prostředí s aplikační sférou. Platforma otevírá možnost dialogu na pomezí akademického a aplikačního světa. Poskytuje odborníkům možnost vzájemně sdílet zkušenosti na aktuální témata, pojmenovat reálné problémy v praxi transferu znalostí a technologií a zároveň je místem, kde je možné učinit první kroky k jejich řešení.

 

KOUČOVÁNÍ

KoučováníIndividuální pomoc pro ověření věcné promyšlenosti připravovaných projektů ze všech oblastí vědeckého života, příležitost uvědomit si širší souvislosti, podívat se na zádrhel z jiného úhlu a najít nejlepší možné řešení. Toto vše může nabídnout rozhovor vedený koučovacím způsobem. Absolutní diskrétnost zaručena. Nabízíme spolupráci dvou koučů proškolených dle metodik Mezinárodní federace koučů (ICF).

 

DATABÁZE VÝSLEDKŮ

DatabázeNabízíme možnost moderní prezentace výsledků výzkumu s aplikačním potenciálem v uceleném online systému s možností inteligentního vyhledávání. Výsledky vědy a výzkumu jednotlivých pracovišť AV ČR se mohou představit zájemcům o spolupráci nejen z aplikační sféry, ale i z akademického prostředí. Databáze přináší důležitý komunikační nástroj, který pomůže uplatnit výsledky vědy v praxi a podpoří mezioborovou interakci v duchu Strategie AV21.

 

VÝSTAVNÍ STĚNA A VIDEOKONFERENČNÍ SET K ZAPŮJČENÍ

Výstavní stěnaPodporujeme prezentaci pracovišť AV ČR na výstavách, veletrzích a konferencích u nás i v zahraničí. Pro tyto akce je možné si u nás zapůjčit tvarovatelnou výstavní stěnu nebo profesionální videokonferenční set. Z modulární stěny lze vytvořit velké množství variant a přizpůsobit ji potřebám konkrétní akce, variabilní je i grafika stěny, s jejíž koncepcí i přípravou vám rádi pomůžeme.

Nabízíme k zapůjčení videokonferenční set pro pořádání panelových diskuzí, oborových setkání či menší konference.

 

ANALÝZY A PROVĚŘENÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ

ArtemisPomáháme pracovištím AV ČR vyhnout se vzniku nedobytných pohledávek. Nabízíme spolupráci při získávání dat pro strategická rozhodování jak výsledek dostat do praxe.

Využíváme systém ARTEMIS, který slouží k analýze trhu a ekonomických subjektů. Umožňuje přístup k denně aktualizovaným informacím o podnikatelských subjektech v České a Slovenské republice.

Umíme pracovat s patentovými databázemi a využíváme celou řadu analytických nástrojů.