Zahlavi

Ztráta pro českou vědu. Zemřela profesorka Jitka Moravcová, členka RVVI

16. 05. 2018

V pondělí 14. května náhle zemřela ve věku 67 let profesorka Jitka Moravcová, která se po celou svou vědeckou kariéru věnovala sacharidům a jejich roli v mezibuněčné komunikaci.

„Paní profesorka nám bude velmi chybět. Její práce na metodice hodnocení vědy a výzkumu v České republice byly pro nás všechny vždy velkou inspirací a přínosem,” říká místopředseda Akademie věd a zároveň místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Baran.

Jitka Moravcová působila jako profesorka pro obor organické chemie na Ústavu chemie přírodních látek VŠCHT v Praze, kde se stala v roce 2005, jako vůbec první žena ve funkci prorektora na VŠCHT Praha, prorektorkou pro vědu a výzkum. Byla též hlavní garantkou několika projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2015 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Její výzkum v oblasti sacharidů se zaměřoval na jejich úlohu v mezibuněčné komunikaci s cílem intervence buněčného rozpoznávání, které by mohlo změnit přístup k léčbě závažných onemocnění.

Poslední rozloučení s profesorkou Moravcovou se uskuteční v pátek 18. května ve 13:15 v obřadní síni krematoria v Praze – Motole.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, na základě materiálů RVVI a VŠCHT
Foto: VŠCHT