Zahlavi

Zpomalení stárnutí i hibernaci budou vědci zkoumat v nových laboratořích

25. 04. 2018

Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích má nové analytické laboratoře s ultracitlivými přístroji pro výzkum metabolismu. Poznatky z laboratoří budou sloužit v biologických a ekologických odvětvích, včetně medicíny. Díky spolupráci českobudějovických biochemiků s nemocnicemi v Linci a Řezně se nové přístupy budou více objevovat i v klinické praxi. Laboratoře v hodnotě 24 milionů korun podpořily dva evropské granty meziregionální spolupráce.

Metabolismus neboli látková přeměna probíhá v každém živém organismu jako neustálý dynamický proces, při němž se štěpí přijímaná potrava na tisíce nejrůznějších chemických látek (metabolitů). Ty cirkulují v těle, neustále se přeměňují a zajišťují energii pro buňky a utvářejí stavbu celého těla.

„Vzhledem k tomu, že povaha metabolismu je společná všem živým organismům, jsme schopni studovat organismy od nejmenších bakterií přes prvoky, hmyz, parazity, obratlovce až po člověka,“ říká šéf metabolomických laboratoří Petr Šimek. Případů, kdy se uplatní jejich analýzy, je celá řada. Společně s hydrobiology z Biologického centra například sleduje metabolismus bakterií ve vodní nádrži Římov. S entomology zase na geneticky zmutovaných octomilkách studují, co se děje, když vypnou, změní či upraví jejich geny. Tímto způsobem například objasňují, jak fungují geny z hlediska nádorových onemocnění.

Petr Šimek (vpravo) představuje nové laboratoře strategickým partnerům, spolupracovníkům a hostům. V pozdadí nové hmotnostní spektrometry pro ultracitlivou analýzu metabolitů

Houby, které zlepšují paměť

Další příklady směřují na pole medicíny a zlepšování zdraví člověka. „Studujeme mikroskopické houby, jež produkují biologicky zajímavé látky, které zlepšují paměť a mohou zpomalovat stárnutí,“ uvádí Petr Šimek s tím, že o tento výzkum projevuje zájem čínský investor s cílem vyrábět potravinový doplněk. Ve spolupráci s univerzitou v Linci také zkoumají u pacientů s neurodegenerativními onemocněními, jak se metabolismus mění vlivem stárnutí a jak se v mozku hromadí různé metabolity, následkem čehož vznikají nemoci, jako je Alzheimerova choroba či roztroušená skleróza.

Zmrazení kapalným dusíkem

Jako sci-fi pak mohou působit zajímavé výsledky vědců z Biologického centra z experimentů na poli hibernace. „U jednoho druhu octomilky jsme přišli na to, že jejich larvy dokáží přežít hibernaci po cíleném přeprogramování svého metabolismu. To znamená, že se celý organismus úplně zamrazí v kapalném dusíku, po nějaké době se může zase rozmrazit a dál pokračuje ve vývoji. Při výzkumu metabolismu jsme objevili nové látky, které zjevně hrají velikou roli při adaptaci na chladovou odolnost,“ vysvětluje Petr Šimek.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR
Foto: Biologické centrum AV ČR