Zahlavi

Zemřel přední český molekulární genetik prof. Jan Svoboda

14. 03. 2017

V pondělí 13. 3. zemřel prof. Jan Svoboda (Ústav molekulární genetiky AV ČR), který byl jedním z celosvětově uznávaných vědců v oboru retrovirologie. Česká vědecká komunita v něm ztrácí jednu ze svých nejvýznamnějších postav a výraznou osobnost s mimořádnou autoritou a osobními vazbami na vědecké špičky v oborech virologie, genetiky a onkologie.

Již z počátku 60. let pocházejí rané práce prof. Svobody o biologii viru Rousova sarkomu (RSV), který je v pravém slova smyslu pilířem znalostí o retrovirech. Další okruh prací Jana Svobody se týká retrovirové nádorové transformace a retrovirových onkogenů. V jeho laboratoři vznikla řada virových kmenů a buněčných linií doposud široce využívaných mezinárodní retrovirologickou komunitou. Jeho výzkum zásadně přispěl k pochopení replikačního cyklu retrovirů a definici proviru – retroviru trvale integrovaného do DNA hostitele. Klíčový význam jeho prací oceňovala i řada pozdějších nositelů Nobelovy ceny.

Za vynikající výsledky vědecké práce získal celou řadu významných ocenění včetně Státní ceny ČSSR za vědu, Prix  Lacassagne, stříbrné  plakety G. Mendela, čestné oborové medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách, Medaile J. Hlávky, Národní ceny vlády Česká hlava a ceny Neuron. Jan Svoboda byl zakládajícím členem Učené společnosti ČR, členem Evropské organizace pro molekulární biologii (EMBO) a zahraničním členem Národní akademie věd USA.