Zahlavi

Zástupci Akademie věd ČR jednali v TA ČR o programu GAMA

03. 02. 2017

Převést vědecké výsledky do praxe pomáhá výzkumným pracovištím už třetím rokem program GAMA, spravovaný Technologickou agenturou (TA ČR). Program GAMA byl hlavním tématem setkání zástupců Akademie věd a TA ČR.

„Program GAMA je užitečný nástroj, který pomáhá ověřit využitelnost našich výsledků v praxi. Oceňuji i to, že program nevyžaduje vstup partnera z aplikační sféry a poskytuje plné financování. Takový nástroj dosud nebyl k dispozici,“ uvádí profesor Josef Lazar, člen Akademické rady, pověřený koordinací transferu technologií. Jednání se zástupci TA ČR se spolu s ním účastnila i vedoucí Centra transferu technologií AV ČR (CETTAV) Lenka Scholzová. CETTAV oblast transferu technologií zastřešuje v rámci celé Akademie věd ČR.

S akademiky o programu GAMA diskutovali předseda Technologické agentury ČR Petr Očko a člen předsednictva Pavel Komárek. Své zkušenosti s programem jim sdělili zástupci jednotlivých ústavů AV – Ústavu přístrojové techniky, Ústavu experimentální botaniky nebo Ústavu experimentální medicíny a dalších.  

 
Zleva prof. Josef Lazar a Ing. Lenka Scholzová

Program GAMA je koncipován na 6 let, od roku 2014 do roku 2019. Některé z podpořených projektů už mají první výsledky. Na webových stránkách o nich informuje například Ústav molekulární genetiky AV ČR (například látka s účinky proti parazitu Leishmania nebo látky pro diagnostiku nádorových onemocnění).

Program GAMA je v rámci všech programů podporujících vědu a výzkum unikátní v tom, že se zaměřuje na praktické uplatnění výsledků bádání a jejich komerční využití. Často se výsledky nedostanou na trh, protože nejsou připraveny k přímému komerčnímu využití, není zřejmé, zda je trh potřebuje.

Program Gama financuje právě výzkum a vývoj nezbytný k dotažení vědeckého výsledku do podoby vhodné pro komercializaci, tzv. proof of concept stage. Ověření připravenosti výsledku je navíc na výzkumné organizaci. Ta musí prokázat, že má efektivní systém, který tyto výsledky bude s pomocí odborníků z praxe umět nejen identifikovat, ale také řídit proces jejich uvedení do praxe.

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR

tacr (1)

tacr (1)

tacr (2)

tacr (2)

tacr (3)

tacr (3)

tacr (4)

tacr (4)