Zahlavi

Zahájen 16. ročník soutěže Česká hlava

12. 05. 2017

Obecně prospěšná společnost Česká hlava vyhlásila již 16.ročník soutěže pro české vědce. Příjem nominací na nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, trvá do 30. června 2017. Soutěž vznikla z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a prof. Antonínem Holým s cílem popularizovat vědu a zvyšovat společenský status mimořádných vědeckých a technických pracovníků.

 

Česká hlava tvoří řadu vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy u široké veřejnosti a pomoc při utváření vhodných podmínek pro úspěšné propojení výzkumu s aplikačné sférou.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000 korun. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd ČR a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Více o soutěži Česká hlava najdete zde

Statut soutěže

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Česká hlava