Zahlavi

Za archeologií do Pasohlávek

05. 04. 2017

Jarní exkurze do světa vědy ve dnech 15.–17. června 2017 zavede návštěvníky na přelom letopočtu do světa stěhování národů, kdy jižní Moravu osidlovaly germánské kmeny a předsunuté postavení zde měly římské legie Marca Aurelia. Program zahrnuje komentované prohlídky, výstavu archeologických nálezů a jejich replik, ukázky létání a fotografování s dronem nebo možnost vyzkoušet si římskou výzbroj. Akci pořádá Archeologický ústav AV ČR, Brno a pracoviště Dolní Dunajovice.

V pátek 16. června bude mít  dr. Balázs Komoróczy přednášku nazvanou Římané v Pasohlávkách a jiné archeologické zajímavosti, v níž se zaměří na atraktivní archeologické objevy posledních let v regionu Pasohlávek. Tehdy na jižní Moravě sídlili germánští příslušníci kmene Markomanů, kteří s nedalekým římským impériem udržovali pestré kontakty. Ty byly po většinu doby římské mírového charakteru, nicméně došlo i k válečným konfliktům.

Celou akci mohou zájemci doplnit procházkou po nedávno vzniklých naučných archeologických stezkách na katastru obce Pasohlávky, vedoucích po významných archeologických lokalitách z doby římské. Naučná stezka Mušov – Brána do římské říše a na ni navazující stezka Germáni před branami Římské říše vznikla v rámci projektu „Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR“ v letech 2015 a 2016.

Více informací na www.archeologiemusov.cz a Facebooku.

Připravil: Odbor mediální komunikace KAV ČR (z podkladů Arechologického ústavu AV ČR, Brno)
Foto: Arechologický ústav AV ČR, Brno