Zahlavi

XLVIII. zasedání Akademického sněmu

06. 04. 2016

XLVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky se uskuteční ve čtvrtek 21. dubna 2016 v pražském Národním domě na Vinohradech. Na zasedání se bude projednávat zejména zpráva o hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, které právě skončilo. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš vystoupí s hodnocením prvního roku Strategie AV21. Zazní také návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2015 a zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLVII. zasedání Akademického sněmu. Návrh programu XLVIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR naleznete zde.