Zahlavi

Vzpomínka na prof. Jana Svobodu

21. 04. 2017

Seminář koncipovaný tak, aby v něm na život a práci celosvětově uznávaného vědce v oboru retrovirologie prof. Jana Svobodu zavzpomínali jeho přímí i vzdálení spolupracovníci, uspořádal Ústav molekulární genetiky AV ČR ve středu 19. dubna. Prof. Jan Svoboda se celý život zabýval studiem retrovirů, k nimž patří i virus HIV způsobující AIDS. Za svou vědeckou činnost obdržel mezi jinými stříbrnou plaketu Gregora Mendela, čestné oborové medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách, Medaili Josefa Hlávky, národní cenu Česká hlava a cenu nadačního fondu na podporu vědy Neuron. Prof. Jan Svoboda zemřel 13. března 2017 ve věku 82 let.

„Znala jsem prof. Jana Svobodu, neboť jsem pracovala a stále pracuji blízko místu, kde on bydlel, takže jsme se potkávali cestou a povídali jsme si. Poznala jsem ho jako nesmírně milého a vzdělaného člověka. Prof. Jan Svoboda žil svým oborem, a tak jsem velmi ráda, že pracovníci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR a speciálně pan Jiří Hejnar se ujali organizace semináře v odborném duchu,“ řekla v úvodu předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová.

Rané práce prof. Jana Svobody o biologii viru Rausova sarkomu, který je pilířem znalostí o retrovirech, pochází už ze 60. let. Jeho výzkum zásadně přispěl k pochopení replikačního cyklu retrovirů a definici proviru – retroviru trvale integrovaného do DNA hostitele. Retroviry nemají dědičnou informaci zapsanou v DNA, ale v jí příbuzné kyselině ribonukleové (RNA). Při tzv. reverzní transkripci dochází k přepsání virových genů do DNA hostitele, přičemž napadená buňka a její potomci provádějí jinou činnost, než je její obvyklá – např. produkci toxinů nebo přímo virů, které buňku původně napadly.

Na semináři byla připomenuta nejen historie objevů prof. Jana Svobody, ale diskutovalo se především o tom, kam se retrovirologie ubírá v současnosti a jaké jsou její možnosti.

O česko-slovenské spolupráci v oblasti retrovirologie pohovořil Čestmír Altaner z Onkologického ústavu Slovenské akademie věd, Ivan Hirsch z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připomněl zásluhy prof. Jana Svobody o objevení viru HIV, Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR promluvil o současné situaci v retrovirologii a poslední výzkumy prezentovali mladší spolupracovníci prof. Jana Svobody Daniel Elleder a Anna Lounková.

Protože se prof. Svoboda se zabýval celou řadou oborů, včetně historie a filozofie, byl na závěr semináře zařazen blok věnující se jeho filozofické reflexi, kterou představili Aleš Prázný z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a syn prof. Svobody, Jan Svoboda Jr.

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová

 

170421_svoboda1

170421_svoboda1

170421_svoboda2

170421_svoboda2

170421_svoboda3

170421_svoboda3

170421_svoboda4

170421_svoboda4

170421_svoboda5

170421_svoboda5

170421_svoboda6

170421_svoboda6

170421_svoboda7

170421_svoboda7