Zahlavi

Výzva! Sbírka na pomník Václava Dolejška

06. 10. 2017

Akademický park na Mazance v Praze 8 – Ládví získá již v příštím roce novou podobu. Právě zde totiž vznikne odpočinkové místo, které ozvláštní pomník zbudovaný na počest českého fyzika Václava Dolejška (1895–1945).

Ústav termomechaniky AV ČR za tímto účelem spouští veřejnou sbírku, jejíž prostředky se využijí na výrobu pomníku, jeho instalaci a terénní úpravy.

Přispívat můžete až do konce roku 2018 na transparentní bankovní účet č. 279692912/0300 u Československé obchodní banky, který byl zřízen výhradně pro tento účel.Vítězný návrh akad. soch. Františka Svátka vybrala odborná porota složená z významných představitelů české výtvarné a architektonické scény.

Václav Dolejšek, profesor Univerzity Karlovy, patřil mezi světově uznávané odborníky a zakladatele československé vědecké školy v oboru rentgenové spektroskopie. Významně se zasloužil o propojení základního fyzikálního výzkumu s průmyslovou praxí v meziválečném Československu. Za svou aktivní činnost v protinacistickém odboji skončil v koncentračním táboře Malá pevnost v Terezíně, kde zemřel v lednu 1945 v necelých 50 letech.„[…] experimentální poznatky, na nichž dnešní názor [o stavbě hmoty] budujeme, zůstanou. Naše názory se doplní a změní na základě nových poznatků. Získávání nových poznatků je ovšem stále těžší. Představit si, jaké technické využití z našich poznatků o hmotě vyplyne během několika desetiletí příštích, nemohu než nechat vašim úvahám a vaší fantasii. Obávám se, že nejtěžší v budoucnu bude populárně o hmotě vykládat.“ (Václav Dolejšek v článku Moderní názory o stavbě hmoty)

Podrobnější informace o sbírce i Václavu Dolejškovi naleznete na webových stránkách sbírky http://sbirka-dolejsek.avcr.cz.

Děkujeme všem za jakýkoli příspěvek k vybudování příjemného místa se vzpomínkou na profesora Václava Dolejška.

Kontakt:
Mgr. Marie Kajprová
E-mail: kajprova@it.cas.cz
Telefon: +420 266 053 154, +420 737 561 286
www.it.cas.cz

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR,
Foto: Archiv Ústavu termomechaniky AV ČR